Image
väärtused
Image
väärtused

ACT kontserni tegutsemispõhimõtted

 • Selleks, et tulevikus hoida tugevat ja ühtset organisatsioonikultuuri kõikjal ACT kontsernis, on see kirja pandud kui organisatsiooni DNA (DNA on päriliku info kandja)
 • Nii toimides võimaldab see meil uutel turgudel ning uutele ettevõtetele üle kanda ühtset ärikultuuri ja võtta kasutusele sarnased tegutsemispõhimõtted.
 • Ühiseid väärtushinnanguid, arusaamu ja organisatsioonikultuuri jagades on kontserni allüksustel kõikjal lihtsam hakkama saada olukordades, kus muutuvad nii kliendisuhted kui turuolukorrad ning sellest lähtuvalt ka juhtimispõhimõtted.

Tagamaks, et ACT DNA oleks kergesti meeldejäetav, on selle nimes kasutatud akronüümi „ACT with PRIDE“ (eestistatult „TEE ja tunne UHKUST“), kus sõna PRIDE on moodustatud järgmiste võtmesõnade esitähtedest:

 • PEOPLE ehk Inimesed
 • RESULTS ehk Tulemused
 • IMPROVEMENT ehk Parendamine
 • DEVELOPMENT ehk Arendus
 • ENTREPRENEURSHIP ehk Ettevõtlikkus

TEE ja tunne UHKUST
Uhke on hea olla. Uhkust saab tunda alati, sõltumata sellest, mis toimub majanduses või mujal meie ümber.
Saame olla:

 • Uhke meie inimeste üle
 • Uhke meie teenindusjaamade üle
 • Uhke heade suhete üle
 • Uhke selle üle, kuidas me oma tööd teeme
 • Uhke meie tulemuste üle

Tunneme uhkust oma inimeste, oma tulemuste, oma parendus- ja arenguvalmiduse ning ettevõtlikkuse üle.

TEE ja tunne UHKUST!

INIMESED

 • Me väärtustame ja austame oma inimesi ning hoolitseme nende kui ettevõtte kõige olulisema vara eest.
 • Meie eesmärk on luua lähedased ja kauakestvad suhted nii oma klientide, töötajate, partnerite, naabrite kui ka aktsionäridega, pakkudes selleks parimat võimalikku töö- ja ostukeskkonda.
 • INIMESED on need, kelle abil me eristume konkurentidest. Me pöörame oma klientidele igakülgset tähelepanu ning suhtleme nendega igal võimalusel, et hoida ja arendada pikaajalisi kliendisuhteid.

TULEMUSED

 • Jõuame oodatud tulemusteni, kui loome lisaväärtust ettevõtte peamistele sidusrühmadele:
 • Oma klientidele, kes on iga külastuse järel rahulolevad ning kindlad, et hoolime nende ajast
 • Oma töötajatele, kel on oskus tähelepanelikult kuulata, kiiresti reageerida ja tegutseda ühtse meeskonnana
 • Oma partneritele, keda me kohtleme õiglaselt ja ausalt
 • Oma naabritele, kes näevad meid aktiivse liikmena kogukonnas, kus elame ja töötame
 • Oma aktsionäridele, kes investeerivad meie ettevõttesse, mis on tõestanud oma kasumlikkust ja võimekust kasvada.
 • Tulemused on olulised. Meie poed ja teenindusjaamad on meie sissetuleku allikad ning suurepärane klienditeenindus on see, mis loob lisaväärtust.

PARENDAMINE

 • Kaasaegse ja kohanemisvõimelise jaekaubandusorganisatsioonina tahame me alati teha asju paremini ning selleks:
 • Otsime me pidevalt pakkumisi, teenuseid, tehnoloogiaid ja investeerimisvõimalusi, mis tagaksid meile turul vajaliku kiiruse ja konkurentsieelise;
 • Oleme pühendunud parendusvõimaluste otsimisele ning õpime selleks nii üksteiselt kui ka valdkonna parimatelt;
 • Pakume oma mitmekülgsete oskuste ja teadmistega meeskonnaliikmetele arengu- ja karjäärivõimalusi.
 • PARENDAMINE on meie loomuses. Otsime pidevalt uusi võimalusi oma protsesside täiustamiseks ja tulemuslikkuse tõstmiseks, tehes selleks meeskonnatööd ning õppides üksteiselt ja valdkonna parimatelt.

ARENDUS

 • Meie ettevõtte edukat ja kasumlikku kasvu tõestavad:
 • Meie poodide ja teenindusjaamade võrgu areng ning kasumi ja kliendibaasi järjekindel kasv
 • Selged tegutsemispõhimõtted ja enesedistsipliin, mis on olulised tõhusalt ja kasumlikult toimivale ning jätkuvalt kasvuvõimalusi otsivale ettevõttele.
 • ARENDUS tähendab tulevikku suunatult tegutsemist. Me otsime pidevalt kasvuvõimalusi, arendades oma äri klient kliendi haaval, pood poe kaupa ning riik riigi järel.

ETTEVÕTLIKKUS

 • Me oleme asjatundlikud ja erialaste oskustega jaekaupmehed, kellel on julgust ja tahtmist:
 • Võtta kaalutletud riske, võtta vastutust ja haarata juhirolli
 • Jätkata LEAN tegutsemispõhimõtete kasutamist
 • Toetada kohalikke initsiatiive ja kliendile suunatud tegevusi
 • Kasvatada ettevõtte kasumit ja seeläbi aktsionäride väärtust
 • ETTEVÕTLIKKUS tähendab, et esitame endale igapäevaselt väljakutse mõelda nagu kliendid ja tegutseda nagu omanikud.