Image
Toetusprojektid
Image
Toetusprojektid
Toetusprojektid

Tegevused, mida toetame

Soovime kaasa aidata jätkusuutlikule arengule ja lähtume sponsorluse ning heategevuse valdkonnas kontserni põhimõtetest.

Meie sponsorlustegevuse eesmärgiks on luua partnerlussuhteid, et viia meie väärtused klientideni, töötajateni ja üldsuseni.

  • kõik sponsorlus, heategevus ja Tervis Keskkond Ohutus projektid, mida toetame, peavad olema kooskõlas Circle K väärtustega ja ärifilosoofiaga 
  • meie toetused lähtuvad sotsiaalselt vastutustundliku kodaniku tegevuspõhimõtetest
  • toetust väärivad projektid on alati elujaatava iseloomuga

Kingitud Elu

Eesti tasandil oleme viimasel aastal suunanud oma ressursi Kingitud Elu vähiravifondi toetamisse.

Toetuse taotlemine

Eelistame pikemaajalisi projekte ja ettevõtmisi, mis

  • toimuvad teatava regulaarsusega (nt igal aastal)
  • kõnetavad võimalikult suurt hulka Circle K klientidest
  • millest tõuseb kasu mõlemale osapoolele ja Eestile tervikuna

Toetuse soovijatel palume esitada kirjalik avaldus, mis võtab arvesse ülaltoodut ning sisaldab põhjalikku ülevaadet toetust vajavast ettevõtmisest, ettevõtmise eest vastutavate isikute tutvustust, tegevuse eelarvet, informatsiooni võimalike kaastoetajate kohta ning ootusi meie osalusele ja rollile projektis või ettevõtmises.

Taotlused palume saata aadressile eesti@circlekeurope.com või posti teel ettevõtte peakontori aadressil. Kõik laekunud taotlused vaatame läbi ühe kuu jooksul ning positiivse otsuse korral võtame taotluse esitajaga ühendust.