Biokütus

Biokütuste tarnekohustus tuleneb Euroopa Parlamendi ja direktiivi määrusest nr 2009/28/EÜ - aastaks 2020 peab iga liikmesriik tagama, et tarnitavas transportkütuses moodustaks biokütus vähemalt 10 protsenti energiamahu järgi.

Circle K võtab aina karmistuvaid taastuvenergia nõudeid väga tõsiselt ning panustab keskkonnasäästu mootorikütustega, mille keskmiselt igas kütuseliitris on 10% taastuvatest toorainetest toodetud keskkonnasõbralikumaid kütuseid.  Circle K täidab tarbimisse lubatud taastuvenergia osakaalu nõuded elektrikiirlaadimise rohelise elektri ja parafiinse diislikütuse HVO müügiga, mis on võimalikest taastuvenergiavalikutest kõige väiksema CO2 jalajäljega komponendid. Circle K samm minna üle valdavalt täiustatud teise põlvkonna komponentidele on märkimisväärne samm puhtama keskkonna poole.

Vastutustundliku ettevõttena leidsime lahenduse, kuidas mitte lisada mootoribensiinidesse taastuvenergia osakaalu nõude täitmiseks etanooli, sest pandeemia-aegses maailmas vajab seda ressurssi meditsiin ja tervishoid. Täiendav konkurents etanoolile tõstaks aga hindu etanoolist valmistatavatele desinfitseerimisvahenditele.

Täiendavat infot biokütuste kohta leiad www.biokytus.ee