Korduskviitungi tellimus

Tehingu andmed
Tehingu toimumise kuupäev ja kellaaeg
Tehingu eest tasumise üksikasjad
Vali maksevahend
Panga väljavõttelt tehingu andmeid sisestades leiad tehingu toimumise kuupäeva selgituse alt.
Ära sisesta pangakaardi täispikka numbrit
Kaardi number algab numbritega 7044...