Image
Isikuandmete töötlemine
Image
Isikuandmete töötlemine
Isikuandmete töötlemine

Teie parimaks teenindamiseks ning isikute ja vara kaitseks

Heli- ja videosalvestused

Circle K teenindusjaamade poes ja territooriumil toimub video salvestamine ja kassade piirkonnas lisaks heli salvestamine. Andmeid töötleb Circle K ja salvestistele on ligipääs üksnes nendel isikutel, kelle tööülesannete täitmiseks see on vajalik.
Andmeid töötleb Circle K ja salvestistele on ligipääs üksnes nendel isikutel, kelle tööülesannete täitmiseks see on vajalik.
Salvestisi säilitatakse reeglina kuni 60 päeva. Isik võib nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, esitades selleks Circle K Eesti ASile kirjalikult taasesitatavas vormis avalduse.


Andmete töötlemine Circle K EXTRA Club kaardi kliendikaardilepingute sõlmimisel (üldtingimuste punkt 1.6.)

Circle K hoiab saladuses kliendi andmeid, mis on talle teatavaks saanud Circle K EXTRA Club kaardi taotlemise ja kasutamise käigus ning avaldab neid kolmandatele osapooltele üksnes kliendi nõusolekul, v.a. kui andmete avaldamise kohustus või õigus tuleneb õigusaktidest. Kaardi kasutaja nõustub sellega, et Circle K-l on õigus lepingu täitmiseks ja kliendile sobivate teenuste osutamiseks töödelda tema andmeid, sh isikukoodi ning on õigus seejuures edastada kliendi andmeid isikutele, kes on seotud Circle K poolt kliendile teenuse osutamisega (nt side-, trüki- ja postiteenuse osutajad).


Andmete töötlemine maksekaardilepingute sõlmimisel (üldtingimuste punkt 5.1.)

Klient nõustub sellega, et Kliendi poolt Lepingu rikkumise korral on Circle K-l õigus Lepingu sõlmimise ja täitmise käigus Circle K-le teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, elukoht, andmed lepingulise kohustuse mittetäitmise, sealhulgas võlgnevuse suuruse kohta) edastada kolmandatele isikutele võlgnevuse sissenõudmise eesmärgil. Kliendil on õigus nõuda, et Circle K lõpetaks Lepingus nimetatud kolmandatele isikutele Kliendi isikuandmete edastamise. Kliendil on õigus igal ajal nõuda, et Circle K informeeriks Klienti andmetest, mis Circle K on Lepingu alusel kolmandatele isikutele edastanud. Klient on nõus, et Circle K võib edastada Kliendile Circle K koostööpartnerite pakkumisi.


Andmekaitse veebilehel

Circle K tänab Sind, et külastasid meie veebilehte ja tunned huvi meie toodete vastu. Soovime, et tunneksid end meie veebilehte külastades kindlalt ja kinnitame, et Sinu isikuandmed on kindlalt kaitstud. Kõiki isikuandmeid, mis meile esitatakse, kasutatakse vaid selleks, et saaksime Sind paremini teenindada. 
Käesolevat teavet kasutame järgmiselt:

  • Infot kogutakse ja säilitatakse selleks, et aidata meil täita Sinu infoalaseid soove ning varustada Sind vajaliku infoga.
  • Meie veebilehe külastusi jälgitakse selleks, et hinnata, millised veebilehe osad on klientidele vajalikumad ja selleks, et edastada teavet, mis vastab paremini meie klientide vajadustele.
  • Me ei müü meile esitatavat teavet.
  • Pane tähele, et meie kodulehel võivad olla viited teistele veebilehtedele, mis ei kuulu Circle K-le. Circle K ei vastuta selliste veebilehtede privaatsuspõhimõtete eest.


Isikuandmete töötlemine värbamisprotsessis

Meile tööle kandideerimisel esitatud isikuandmeid töötleme kandidaadi oskuste ja sobivuse hindamiseks. Juhul kui kandidaat ei osutu valituks, säilitame kogutud andmeid kuni 1 aasta. Andmete hoiustamiseks ja töötlemiseks kasutame teenusepakkuja portaali RecruitLab.

Circle K privaatsuspoliitikaga saad tutvuda siin.