Image
Isikuandmete töötlemine
Image
Isikuandmete töötlemine
Isikuandmete töötlemine

Heli- ja videosalvestused

Kasutame Circle K teenindusjaamade poes ja territooriumil (sh automaatjaamades) videovalvet. Samuti toimub meie teenindusjaamade kassa piirkonnas teatud juhtudel heli salvestamine. 
Circle K kasutab videovalvet, et kaitsta meie töötajate ning teenindusjaama külastajate vara ja tervist, tagada tööohutus ja vajadusel tööõnnetusi uurida, kaitsta Circle K vara ja õigusi ning tagada toiduohutus. Kaamerad on paigaldatud nähtavale kohale ning teenindusjaama territooriumid ja poed on varustatud teavitavate siltidega. Üksnes eelviidatud eesmärkide täitmiseks võib olla vajalik videosalvestist vaadata või kasutada. Autopesu protsessi turvalisuse tagamiseks ning meie ja külastaja vara kaitseks on autopesula ja tankurite ala kaamerapilt teenindusjaama töötajatele nähtav ka reaalajas. Videosalvestisi säilitame 30 päeva (v.a. kui salvestise osa jätkuv säilitamine on vajalik seoses konkreetse juhtumiga). Õiguslik alus videovalve kaudu kogutud isikuandmete töötlemiseks on meie õigustatud huvi tagada eeltoodud eesmärkide täitmine (isikuandmete kaitse üldmääruse art 6(1)(f)). 
Circle K kasutab teatud juhtudel ka heli salvestamist, et kaitsta meie töötajaid võimaliku verbaalse väärkohtlemise eest. Heli salvestamine toimub üksnes kassa piirkonnas. Helisalvestist kuulatakse ja kasutatakse üksnes juhul, kui töötajat on teenindusjaamas ohustatud ning juhtumi uurimiseks ja/või tõendamiseks on helisalvestis vajalik. Helisalvestisi säilitame 7 päeva (v.a. kui salvestise osa jätkuv säilitamine on vajalik seoses konkreetse juhtumiga). Õiguslik alus heli salvestamise kaudu kogutud isikuandmete töötlemiseks on meie õigustatud huvi tagada eeltoodud eesmärgi täitmine (isikuandmete kaitse üldmääruse art 6(1)(f)). 
Kui see on vajalik meie vara kaitsmisega seotud eesmärgil, võib videosalvestisele ligipääsu saada teenuse osutaja, kes tegutseb meie juhiste alusel ja tuvastab juhtumi asjaolusid. Kui videovalvesüsteem vajab tehnilist tuge, võib ligipääsu saada vastav teenuse osutaja. Video- ja helisalvestisi võime põhjendatud juhtudel väljastada ka süütegude või kindlustusjuhtumite menetlemiseks. 
Teil on õigus paluda tutvuda oma isikuandmetega, mida Circle K teie kohta töötleb. Lisaks on teil teatud juhtudel õigus paluda isikuandmete kustutamist või töötlemise piiramist. Samuti saate esitada töötlemise suhtes vastuväite. Täiendavat informatsiooni andmesubjekti õiguste ja isikuandmete töötlemise kohta leiab siit.


Andmekaitse veebilehel

Circle K tänab Sind, et külastasid meie veebilehte ja tunned huvi meie toodete vastu. Soovime, et tunneksid end meie veebilehte külastades kindlalt ja kinnitame, et Sinu isikuandmed on kindlalt kaitstud. Kõiki isikuandmeid, mis meile esitatakse, kasutatakse vaid selleks, et saaksime Sind paremini teenindada. 
Käesolevat teavet kasutame järgmiselt:

  • Infot kogutakse ja säilitatakse selleks, et aidata meil täita Sinu infoalaseid soove ning varustada Sind vajaliku infoga.
  • Meie veebilehe külastusi jälgitakse selleks, et hinnata, millised veebilehe osad on klientidele vajalikumad ja selleks, et edastada teavet, mis vastab paremini meie klientide vajadustele.
  • Me ei müü meile esitatavat teavet.
  • Pane tähele, et meie kodulehel võivad olla viited teistele veebilehtedele, mis ei kuulu Circle K-le. Circle K ei vastuta selliste veebilehtede privaatsuspõhimõtete eest.


Isikuandmete töötlemine värbamisprotsessis

Circle K-sse tööle kandideerimisel esitatud isikuandmeid töötleme reeglina tööandja õigustatud huvi alusel kandidaadi oskuste ja sobivuse hindamiseks ning mõnel erandlikul juhul kandidaadi nõusoleku alusel.

Töödeldavate andmete liigid on kandidaadi isiku andmed, kontaktandmed, hariduse ja töökogemuse, andmed, võrdlusandmed ja hinnangud. Teatud ametikohtadele on kandidaadi sobivuse hindamiseks vajalik kandidaadi taustauuringu teostamine, milleks teeme päringu Riigi Teataja ja Ametlikud Teadaanded andmebaasidesse ning internetiotsingu veebilehtedel avalikult kättesaadava teabe osas. Sellisteks ametikohtadeks on näiteks rahalistele vahenditele ja kaupadele otsest ligipääsu võimaldavad ametikohad või ettevõtte ärisaladuste ja tundlikule infole ligipääsu võimaldavad ametikohad. Töökuulutuses märgime, kas vastaval ametikohal on taustauuring vajalik. Teatud ametikohtadele kandideerimisel palume kandidaatidel ka nimetada soovitajad, kellega kandidaadi ja soovitajate  nõusolekul kandidaadi taustauuringu teostamiseks ühendust võtame- sellisel juhul töötleme andmeid kandidaadi nõusoleku alusel. Kandidaadi esitatud CV-d ja kandideerimise käigus kogutud täiendavaid isikuandmeid säilitame 1 aasta arvates töökonkursi lõppemisest. Juhul, kui kandidaat on saatnud oma ettevõttele oma isikuandmeid (näiteks CV) omal algatusel, väljapoolt konkreetset töökonkurssi (näiteks praktikakoha saamiseks), säilitatakse selliseid CV-sid ettevõtte andmebaasis 6 kuud. Kandideerimisega seotud õigusnõuete kaitsmiseks on õigus kandidaadi isikuandmeid töödelda kuni vajaduse äralangemiseni, mis on reeglina vaidlust lahendava otsuse jõustumine.

Kandidaadi eraldiseisvalt antud nõusolekul säilitame kandidaadi CV-d oma värbamise andmebaasis pikemalt, et saaksime tulevaste tööpakkumiste puhul vajadusel ühendust võtta- sellisel juhul töötleme andmeid kandidaadi nõusoleku alusel. Kandidaadil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Kandidaadi andmete töötlemiseks ja säilitamiseks kasutame teenusepakkuja portaali RecruitLab. Töökuulutusi avaldame ka CV Online ja CV Keskus värbamisportaalides, mille kaudu on kandidaadil samuti võimalus oma CV ja kandideerimisavaldus Circle K-le edastada. Kohalduvad portaalide kasutustingimused, mis on kättesaadavad https://recruitlab.co.uk/et/privaatsustingimused/, https://cv.ee/et/terms ja https://www.cvkeskus.ee/kasutustingimused. Rohkem infot isikuandmete töötlemise kohta Circle K-s on leitav https://www.circlek.ee/privaatsuspoliitika. Isikuandmete töötlemisega seotud küsimuste ja taotluste korral tuleks saata e-mail aadressile privacy_estonia@circlekeurope.com või klienditeenindus@circlekeurope.com või helistada klienditeeninduse telefonil 6757777

Circle K privaatsuspoliitikaga saad tutvuda siin.