Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi tingimused koos eraelu puutumatust käsitleva teatega

Tingimused kehtivad alates 20.06.2023

1. LIIKMELEPINGU SISU

Käesolevas dokumendis sisalduvad Circle K lojaalsusprogrammi Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi liikmetele kehtivad üldtingimused (edaspidi: leping). Circle K EXTRA lojaalsusprogramm kasutab identifitseerimise haldussüsteemi „Circle K ID“, mida reguleerivad eraldi üldtingimused. Circle K AS, mida esindab Circle K kohalik äriüksus Circle K Eesti AS, on Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi eest vastutav juriidiline isik ja on kõigi Eestis töödeldavate isikuandmete vastutav töötleja.

Circle K jätab endale õiguse muuta igal ajal lojaalsusprogrammi nime.

 

2. TAUST

Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi eesmärk on anda lisaväärtust kliendile ja Circle K-le nendevahelises kliendisuhtes.

Circle K EXTRA lojaalsusprogrammiga liitudes hakkab klient saama lojaalsusprogrammi liikmele mõeldud soodustusi, nagu allahindlused ja eripakkumised, kõigis Eesti Circle K täisteenindus- ja automaatjaamades, mis on välja toodud Circle K veebilehel.

Liikmelisus kestab nii kaua, kuni klient selle vastavalt punktis 10 kirjeldatule selgesõnaliselt tühistab.

 

3. LIITUMINE

Circle K EXTRA lojaalsusprogrammiga saavad liituda vähemalt 16-aastased eraisikud. Circle K EXTRA lojaalsusprogramm ei ole mõeldud kaupade ostmiseks edasimüügi eesmärgil või ettevõttelt ettevõttele müügiks. Kui ettevõttelt ettevõttele müük seostatakse eraisiku boonuskontoga, on eraisik kohustatud teavitama asjaomast ettevõtet vastavatest soodustusest ja vajaduse korral hankima ettevõttelt selgesõnalise kirjaliku loa. Tööandjate kaartide kohta leiate rohkem teavet punktis 5.8.

 

4. LIIKMELISUS

4.1 Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

Käesolevate tingimustega nõustumisel sõlmite lepingu Circle K-ga, et liituda üleeuroopalise Circle K EXTRA lojaalsusprogrammiga. Leping hõlmab Teie selgesõnalise nõusoleku andmist Circle K-le Teie kohta käivate isikuandmete töötlemiseks vastavalt käesolevates tingimustes kirjeldatule.

Oma nõusolekuga kinnitate, et Circle K EXTRA lojaalsusprogramm võib salvestada ja kasutada Teie isikuandmeid ja teavet Teie liikmelisuse ja punktide kohta Circle K EXTRA lojaalsusprogrammis. Isikuandmeid ja teavet Teie liikmelisuse ja kogutud punktide kohta võidakse edastada alltöövõtjatele ja Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi partneritele teistes riikides. Rohkem teavet alltöövõtjate kohta leiate punktides 7.7 ja 7.8.

Käesolev leping ja Teie antud nõusolek puudutavad ainult Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi raames kogutavaid, salvestatavaid ja töödeldavaid andmeid. Vastavalt kehtivatele õigusaktidele salvestab Circle K tehinguandmeid lisaks Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi soodustuste andmisele ka teistel eesmärkidel nagu arvete koostamine ja raamatupidamine.

4.2 Autentimisvahendid

Circle K töötleb käesoleva lepingu alusel nende ostudega seotud tehinguandmeid, mis tehakse ühe või mitme kaardiga, mille olete registreerinud ja sidunud oma Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi kontoga. Circle K lubab igale lojaalsuskontole registreerida maksimaalselt 10 erinevat kaarti. Sobilikud identifitseerimisvahendid on järgmised:

Circle K töötleb käesoleva lepingu alusel nende ostudega seotud tehinguandmeid, mis tehakse ühe või mitme kaardiga, mille olete registreerinud ja sidunud oma Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi kontoga. Circle K lubab igale lojaalsuskontole registreerida maksimaalselt 10 erinevat kaarti. Sobilikud identifitseerimisvahendid on järgmised:

 • Maksekaardid: identifitseerimistunnus on pangakaardile trükitud number (nt tavalise pangakaardi esi- või tagaküljel olevad 16 numbrit) 

 • Circle K väljastatud kaardid: identifitseerimistunnus on Circle K kaardile trükitud number.

 • Partnerite kaardid: identifitseerimistunnus on partneri kaardile trükitud number. Sobivate partnerite kaartide kohta leiate teavet Circle K veebilehel.

 • Elektrooniline seade: identifitseerimisvahendid (nt telefon, nutikell jne) peab tanklapoe müügipunktis Circle K EXTRA kontoga siduma. Esmalt tuleb EXTRA konto aktiveerida kaardi või mobiilinumbriga ning seejärel lisada see elektroonilise seadme skannimisega.

4.3 Küpsised

Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi portaal kasutab kasutajakogemuse parandamiseks küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, näiteks tuntakse Teid ära veebilehele tagasipöördumisel ja kuvatakse Teile olulist sisu. Kasutatavatest küpsistest saate lähemalt lugeda siin: https://www.circlek.ee/cookie

Mõned küpsisted, mida Circle K EXTRA lojaalsusprogrammis kasutatakse, võivad olla seotud Teie isikuga. Circle K jätab endale õiguse kasutada üldistatud tasemel küpsiste andmeid Circle K EXTRA kodulehe stabiilsuse ja funktsionaalsuse tagamiseks. Saate igal ajal küpsised oma veebilehitsejast kustutada. See ei mõjuta Teie Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi liikmelisust.

4.4 Nõusoleku tagasivõtmine

Saate oma isikuandmete töötlemise nõusoleku igal ajal tagasi võtta läbi Circle K ID keskkonna või saates kirja e-posti aadressile klienditeenindus@circlekeurope.com. Nõusoleku tagasivõtmine tühistab ka Teie liikmestaatuse ja kõik liikmelisusest tulenevad õigused (nagu on kirjeldatud punktis 10). Punktis 6.2 kirjeldatud privaatsussätete muutmist ei tõlgendata liikmelisuse tagasivõtmisena.

 

5. LOJAALSUSPROGRAMMI EELISED

Circle K Extra lojaalsusprogrammi eelised ja soodustused on järgmised:

 • Liikmetele mõeldud allahindlused
 • Elektroonilised templid
 • Elektroonilised vautšerid
 • Erikampaaniad

5.1 Liikmetele mõeldud allahindlused

Kõik Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi liikmed saavad kõigis Eesti Circle K täisteenindus- ja automaatjaamades mootorikütustelt allahindlust. Allahindluste kehtivad määrad ja müügikohad leiate Circle K Eesti veebilehelt. Allahindlused võivad muutuda.

Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi soodustusi saab kasutada klient, kes on lojaalsusprogrammi tingimustele vastava kaardi liitnud Circle K EXTRA lojaalsusprogrammiga. Allahindlus kuvatakse reeglina ostutšekil. Partnerite kaartide väljastajaga on sõlmitud kohalik kokkulepe allahindluste kohta.

5.2 Elektroonilised templid

Circle K teeb teatud toodetele eripakkumisi, mille raames kehtib kliendile pärast teatud arvu sama toote ostmist eripakkumine (nt iga kuues kohv tasuta). Elektrooniline tempel tekib lojaalsusprogrammi iga määratud toote ostmisel. Kui tooteid on ostetud määratud arv, moodustub templitest elektrooniline vautšer, mis võimaldab toote saada tasuta või soodsamalt. Circle K EXTRA loendab templipakkumise ostude arvu automaatselt. 

Elektroonilised templid aeguvad 12 kuud pärast selle loomist.

Ülevaate templeid koguvatest toodetest leiate Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi veebilehelt.

5.3 Elektroonilised vautšerid

Elektrooniline vautšer on elektrooniline sooduskupong, mis annab lojaalsusprogrammi liikmele õiguse saada allahindlust või vahetada see teatud tasuta toote või teenuse vastu.  Vautšerit saab kasutada ainult üks kord ja sellel on aegumiskuupäev. Aegumiskuupäev on vautšerile märgitud.

Kui vautšeri pakkumises ei ole sätestatud teisiti, on vautšer pärast väljastamise jooksvat kuud saadaval 90 päeva. Kõigil Circle K EXTRA vautšeritel on digitaalsed ajatemplid, mis tõendavad vaidluste korral soodustuskupongi kehtivusaega.

Kõiki Circle K EXTRA vautšereid haldab Circle K, kes saab teavet selle kohta, millal ja kus vautšerit kasutatakse. Kliendid saavad näha sama teavet, logides sisse oma Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi iseteeninduskontole. Vajadusel võtke ühendust klienditeenindusega kirjutades e-posti aadressile klienditeenindus@circlekeurope.com.

5.4 Erikampaaniad

Erikampaania on piiratud pakkumine, mis on mõeldud ainult Circle K EXTRA klientidele. Selleks võib olla lisaallahindlus, kingitus, lisatoode või muu pakkumine.

5.5 Vääramatu jõud

Kui seoses Circle K EXTRA lojaalsusprogrammiga peaks tekkima erakorraline olukord, mida Circle K ei saa kontrollida ja mis muudab käesolevast lepingust tulenevate Circle K klientide ees seisnevate kohustuste täitmise väga raskeks või võimatuks, peatatakse Circle K kohustused sellise olukorra kestmise ajaks. Pärast olukorra lahendamist teeb Circle K kõik mõistlikud jõupingutused, et taastada või tagada kõik õigused, mis oleksid olnud tagatud juhul, kui sellist olukorda poleks esinenud.

5.6 Edasimüügi või õiguste üleandmise keeld

Kliendile käesoleva lepingu alusel antud õigused on personaalsed ja neid ei saa üle anda. Klientidel ei ole lubatud müüa edasi või anda üle mis tahes soodustusi, vautšereid või muid õigusi, mis on neile antud Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi liikmena.

5.7 Kaebused

Kui asjakohaseid andmeid ei ole võimalik muudmoodi leida, võib Circle K Teilt nõuda kaebuse korral ostutšekki või muud dokumenteeritud tõendit. 

5.8 Maksud ning liikmete ja nende tööandjate vahelised suhted

Kui klient kasutab tööandja poolt makstud konto hüvesid eraisikuna, võib selline hüve olla maksustatud (vastavalt kohalikele seadustele). Klient on kohustatud oma tööandjat ja/või asjakohast ametiasutust sellisest hüvest teavitama ja tasuma vajadusel kohalduvad tasud. Circle K ei vastuta mistahes kahjumi ja kahju eest, mis võib tuleneda nõude mittejärgimisest.

 

6. KOMMUNIKATSIOON

6.1 Circle K kommunikatsioon

Circle K EXTRA lojaalsusprogrammis kasutatakse mitmeid eri tüüpi suhtlus- ja turundussõnumeid (olenevalt Teie suhtlusele seatud privaatsussätetest).

 • Tervitusjuhised tekstisõnumina (SMS) ja/või e-kirjaga, et kinnitada konto ja esimese kuu jooksul üks või mitu meeldetuletusmeili. 
 • Üldteave/kampaaniateave Circle K EXTRA pakkumiste ning ka muude Circle K või partnerite toote- või teenusepakkumiste kohta. 
 • Info vautšerite kohta, mida saate kasutada tasuta või soodushinnaga kaupade või teenuste hankimiseks, sealhulgas teavitused vautšerite aegumisest.
 • Sündmuste või eriolukordade puhul saadetavad teavitused

Tagasisideküsimustikud Teie viimase külastuse kohta, et saada lisateavet selle kohta, milline oli Teie kogemus meie jaamas, meie töötajate ja toodetega.

Olenevalt eelistustest ja erinevatest geograafilistest asukohtades kasutab Circle K registreeritud klientidega ühenduse võtmiseks e-kirja, SMS-i ja ÄPP-i (rakendustarkvara), telefoni või veebikanaleid.

Circle K saadetud e-kirja saatjaks on märgitud „Circle K“. Circle K saadetud SMS-i saatja nimi on riigiti erinev.

Aeg-ajalt võib Circle K suhelda oma klientidega väliste sotsiaalmeediakanalite (nt Facebooki ja Instagrami) kaudu. Nende teenuste kasutamist ei reguleeri Circle K EXTRA tingimused, vaid sotsiaalmeediakanalite enda tingimused.

6.2 Kommunikatsiooni privaatsussätted

Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi liige saab asjaomast teavet Circle K toodete ja teenustega seotud pakkumiste ja uudiste kohta.

Eelistatud suhtluskanali saab klient valida privaatsussätete alt Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi veebilehel ja eelistusi saab igal ajal muua. ÄPP-is kehtivad eraldi privaatsussätted.

Teenuse parandamise eesmärgil võib Circle K kliendiga ühendust võtta turundusuuringute läbiviimiseks.

 

7. TÄIENDAV TEAVE ERAELU PUUTUMATUSE, TURVALISUSE JA ISIKUANDMETE KOHTA

7.1 Töötlemise eesmärk

Teie teavet analüüsitakse, et näha, kuidas kasutate Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi, et mõista Teie ostukäitumist ja saata Teile (ja/või Teie konto täiendavatele andmekogujatele) teavet ja pakkumisi toodete või teenuste kohta, mis võiksid Teile kõige suurema tõenäosusega huvi pakkuda. Võime Teie isikuandmeid kasutada ka uuringute või küsimustike saatmiseks, et koguda oma teenuste täiustamise eesmärgil teavet Teie kogemuste kohta meie toodete ja teenustega.

Käesoleva lepingu kohase isikuandmete töötlemise eesmärk on Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi toimimise tagamine. Teie mitteanonüümseid andmeid ei kasutata mingil muul eesmärgil kui Circle K lojaalsusprogrammi raames, mis tuleneb Teie käesoleva lepingu alusel antud nõusolekust.

7.2 Teie kui andmesubjekti õigused

Oma õiguste kasutamine

Võite kasutada oma andmesubjekti õigusi, sealhulgas õigust esitada vastuväide või esitada meile küsimusi, kirjutades e-kirja Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi klienditeenindusele aadressil klienditeenindus@circlekeurope.com või saates kirja aadressil A.H. Tammsaare tee 47, 11316, Tallinn. Teatud taotlused, mis puudutavad näiteks juurdepääsu andmetele, andmeanalüüsiga seotud spetsiifilised küsimused või muud küsimused, millele saab taotleda täiendavat juurdepääsu, tuleb esitada kirjalikult.

Teave

Antud tingimused on üldteave selle kohta, kuidas Circle K Teie isikuandmeid töötleb ja milliseid andmeid töödeldakse. See teave on leitav ka Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi veebilehelt.

Juurdepääs andmetele 

Teil on meilt igal ajal õigus nõuda koopiat andmetest, mida Teie kohta säilitame. Enamik Teie kohta Circle K EXTRA lojaalsusprogrammis talletatavat teavet on Teile kättesaadav Circle K lojaalsusprogrammi veebi-/mobiiliportaalis. Taotlus tuleb esitada kirjalikult.

Kui Teil on konkreetseid küsimusi andmeanalüüsi kohta või muid küsimusi, võite taotleda täiendavat juurdepääsu. Andmete juurdepääsutaotlus tuleb esitada kirjalikult ja allkirjastatult, vaadake lisateavet lehelt https://id.circlekeurope.com. 

Andmete uuendamine

Kui Teie isikuandmed muutuvad, saate neid oma Circle K EXTRA konto sätetes uuendada.

Kui Teil on seoses andmete uuendamisega probleeme või küsimusi või mis tahes muid küsimusi, võite taotleda täiendavat juurdepääsu. Taotlus tuleb esitada kirjalikult.

7.3 Andmete kogumine ja töötlemine

Circle K töötleb andmeid, mille esitate registreerimisel, Teie ostude andmeid, aga ka muid andmeid, mida saate soovi korral hiljem esitada.

Kui ost sooritatakse Circle K jaamas, registreerib Circle K selle ostu andmed ning andmeid kasutatakse äri- ja raamatupidamissüsteemide jaoks. Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi liikmete ostuandmed saadetakse lisaks ka lojaalsussüsteemi ja andmebaasi. Need süsteemid analüüsivad andmeid, et koostada profiile, mis võimaldavad meil Teid kui klienti premeerida (näiteks kütusesoodustustega) ning teha rohkem suunatud pakkumisi ja kampaaniaid valitud kliendirühmadele.

Kogutavad andmed võimaldavad tuvastada ostu kas tuvastatava toote või teenusena (näiteks konkreetne autopesuprogramm) või teatud kategooria toote või teenuse ostuna (näiteks toit või ajakirjad).

Avalikest andmebaasidest pärinevat teavet saab vajaduse korral kasutada koos Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi andmetega. See võib olla näiteks elektriauto omandiõiguse andmete lisamine. 

7.4 Registreerimisel kogutavad andmed

Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi liikmeks registreerumisel kogutakse müügipunktis järgmised andmed:

 • mobiilinumber

 • pangakaardi number / lojaalsuskaardi number

Kui klient ei vii käesolevate tingimustega nõustudes registreerimist lõpule, kustutatakse andmed 30 päeva pärast. Teave, mille klient peab Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi liikmeks registreerimisel esitama:

 • eesnimi
 • perekonnanimi
 • mobiilinumber
 • e-posti aadress
 • piirkond
 • pangakaardi või lojaalsuskaardi number
 • kaardi aegumiskuupäev
 • nõusolek tingimustega nõustumiseks
 • sünnikuupäev

Teave, mille klient võib Circle K EXTRA lojaalsusprogrammiga liitumisel soovi korral esitada:

 • sugu
 • sihtnumber
 • aadress
 • partneri sooduskood (ärilepingute korral)

Kõiki andmeid säilitatakse seni, kuni klient on aktiivne. „Aktiivne“ tähendab selles kontekstis Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi kontole registreeritud kaartide kasutamist tuvastamiseks 24 kuu jooksul, eeldusel et liige pole oma liikmelisust lõpetanud.

Kui olete kliendina olnud passiivne üle 24 kuu, loetakse Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi liikmelisus lõppenuks ning ülaltoodud andmed ja kirjed kustutatakse.

7.5 Liikmelisuse ajal kogutavad andmed

Circle K kogub tehinguandmeid ostude kohta ja koondab need, et saada andmeid järgneva kohta:

 • summa, mida klient kulutab erineva kütuse ja muude tootekategooria toodete otsmiseks
 • meie teenindusjaamade külastuste arv
 • elektroonilised templid või vautšerid, aktiivsed või aegunud

  saadetud e-kirjade avamise protsent ja tagasi tulnud e-kirjad (vale või vigase e-posti aadressi tõttu)

 • klientide protsent, kes otsustavad pakkumistest loobuda
 • kui palju kliente klikib teatud reklaamidel

Hoiame üksikasjalikud tehinguandmed alles kuni kolm aastat. Pärast seda tehingud koondatakse.

7.6 Isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatuse tagamine

Circle K ja selle partnerid (partnerite lisateave punktis 7.7) jagavad Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi kogutud isikuandmeid, et hallata registreeritud klientide kontosid ja teavet klientide eelistuste kohta, et pakkuda registreeritud klientidele tõhusalt allahindlusi, soodustusi, tooteid, kaupu ja teenuseid.

Circle K ei kogu, kasuta ega avalda Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi kliendi andmeid ilma vastava seadusliku aluseta.

Aeg-ajalt võib Circle K edastada piiratud ulatuses isikuandmeid oma partneritele töötlemiseks, et mõista, millistest Circle K pakutavatest soodustustest, eelistest, toodetest, kaupadest ja teenustest on kliendid kõige rohkem huvitatud. Partneritega võidakse andmeid jagada ka selleks, et anda neile parem arusaam klientide ostukäitumisest partnerite toodete ostmisel. Kui Teie andmeid töötlevad meie partnerid või alltöövõtjad, sõlmime Teie andmete kaitsmiseks kirjalikke lepinguid ning kasutame muid meetmeid.

Circle K EXTRA lojaalsusprogrammis kasutatakse Teie tehinguandmete koondamiseks määratud ajakavasid. Seejärel üksikasjalikud tehingulogid kustutatakse. Järgime järgmisi põhimõtteid:

 • Circle K kogub ja töötleb ainult isikuandmeid, mis on vajalikud Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi haldamiseks, sealhulgas selleks, et pakkuda Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi raames klientidele hüvesid, soodustusi, tooteid, kaupu ja teenuseid, analüüsides selleks liikmete tehinguid ja käitumist.
 • Circle K tagab registreeritud klientide esitatud teabe turvalisuse ja konfidentsiaalsuse vastavalt asjakohastele seadustele. Nende standardite järgimist kontrollitakse pidevalt ja need vaadatakse vajadusel üle.
 • Circle K EXTRA lojaalsusprogrammis töödeldakse kliendiandmeid kohaldades valdkonna standardeid, sealhulgas maksekaardiala andmeturvastandardit PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).
 • Circle K suhtub Teie eraelu puutumatuse tagamisse täie tõsidusega ning kaitseb Teie isikuandmeid ja järgib asjakohaseid seadusi. Me ei müü Teie isikuandmeid ning jagame teavet ainult lojaalsusprogrammi partneritega (nagu kirjeldatud punktis 7.7).

7.7 Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi partnerid

Circle K lojaalsusprogramm Circle K EXTRA hõlmab lisaks Circle K müügipunktide pakkumistele ka meie partnerite pakkumisi. Kui Circle K teeb mõne teise ettevõttega ühiseid lojaalsuspakkumisi, tehakse ainult ühise lojaalsuspakkumise/koostöö eesmärgil osa Teie andmetest kättesaadavaks ka partnerile. Sama kehtib ka andmete kohta, mida Circle K võib saada oma partneritelt Teie kohta.

Teave Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi partnerite ning selle kohta, milliseid andmeid vahetatakse, leiate igal ajal Circle K veebisaidilt.

7.8 Volitatud andmetöötlejad (alltöövõtjad), andmeedastaus

Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi klientide isikuandmeid võidakse edastada Circle K alltöövõtjatele. Meie alltöövõtjad töötlevad ja analüüsivad meie nimel andmeid ning juhivad Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi kommunikatsioonivahendeid. Nad tegutsevad vastavalt kokkulepitud tingimustele, et tagada eraelu puutumatus ja infoturve. Circle K vastutab alltöövõtjate teostatud töötlemise eest.

Nii Circle K enda andmekeskus kui ka alltöövõtjate andmekeskus asuvad EL-is/EMÜ-s ja me ei edasta Teie andmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (EMP).

7.9 Teie kohustused Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi liikmena

Circle K EXTRA lojaalsusprogrammiga liitudes kinnitate, et olete käesolevad tingimused hoolikalt läbi lugeda ja järgite neid. Samuti lubate registreerimisel edastada meile õiged ja täpsed andmed ning lubate neid muutumise korral õigeaegselt uuendada.

Kliendi kohustus on teavitada Circle K klienditeenindust, kui täheldate oma lojaalsuskontol eeskirjade rikkumist või kahtlast tegevust. Samuti kohustub klient Circle K-d teavitada, kui mis tahes lojaalsusprogrammi registreeritud kaart on läinud kaduma või varastatud. 

 

8. TINGIMUSTE MUUTMINE

Circle K võib käesolevaid tingimusi oma äranägemise järgi muuta, teatades sellest 30 päeva ette. Sellesisuline teade saadetakse ühe Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi suhtluskanali kaudu ning postitatakse ka Circle K veebisaidile. Uuendatud tingimused leiate alati Circle K veebisaidilt.

 

9. LÕPETAMINE

Kui klient käesolevaid tingimusi ei järgi või püüab muul viisil tahtlikult enda või mõnda muud lojaalsusprogrammi kontot väärkasutada, võib Circle K kliendi lojaalsuskonto viivitamatult tühistada. Circle K jätab endale õiguse lõpetada selliste klientide liikmelisus, kes petavad Circle K-d või selle töötajaid või käituvad nende suhtes ähvardavalt või ebaseaduslikult.

Circle K jätab endale õiguse lõpetada Circle K EXTRA lojaalsusprogramm, teatades sellest 30 päeva ette. Sellise lõpetamise korral kehtivad kõik õigused, vautšerid jms kuni nende aegumiskuupäevani, kuid mitte kauem kui 90 päeva.

 

10. TÜHISTAMINE

Kliendil on õigus loobuda oma lojaalsusprogrammi liikmelisusest ja igal ajal tagasi võtta oma nõusolek, mille klient andis Circle K-le oma isikuandmete töötlemiseks. Loobumise taotlus tuleb saata klienditeeninduse e-posti aadressil klienditeenindus@circlekeurope.com  Loobumise korral ei kehti enam ükski soodustus, allahindlus või sooduskupong. Klient ei saa enam sisse logida oma Circle K EXTRA lojaalsusprogrammi kontole ning kõik kliendi kontol olevad kliendisoodustused lõpetavad kehtivuse. Ükski kontoga seotud kaart ei anna kliendile Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi soodustusi ning Circle K lõpetab kliendiga lojaalsusprogrammi puudutava suhtluse (välja arvatud konto sulgemise teade ja/või mõni muu seadusega ette nähtud teabevahetus).

 

11. VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Circle K tegevusriikide kohalike õigusaktide erinevuste tõttu võivad käesolevad tingimused olenevalt asukohast erineda. Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul kui pooled ei jõua läbirääkimiste käigus kokkuleppele, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Käesolevaid tingimusi tõlgendatakse lähtudes Norra õigusest, kui kohalikud seadused ei näe ette teisiti.