Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi tingimused koos eraelu puutumatust käsitleva teatega

Tingimused kehtivad alates 01.11.2017.

1 LEPINGU SISU
Käesolevas dokumendis sisalduvad Circle K lojaalsusprogrammi Circle K EXTRA Club liikmetele kehtivad üldtingimused (edaspidi: leping). Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi platvorm kasutab autentimise haldussüsteemi Circle K ID, mida reguleerivad eraldi tingimused.

Circle K AS, mida esindab Circle K kohalik äriüksus Circle K Eesti AS, on juriidiline isik, kes vastutab Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi eest ja on kõigi Eestis töödeldavate isikuandmete suhtes vastutav töötleja.

Circle K jätab endale õiguse muuta igal ajal lojaalsusprogrammi nime.

2 TAUST
Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi eesmärk on anda lisaväärtust kliendile ja Circle  K-le nendevahelises kliendisuhtes.

Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammiga liitumisel hakkate saama kliendile mõeldud soodustusi, nagu allahindlused ja eripakkumised, kõigis Eesti Circle K täisteenindus- ja automaatjaamades, mis on välja toodud Circle K veebilehel.

Liikmelisus kestab nii kaua kuni see lõpetatakse vastavalt punktis 10 kirjeldatule.

3 LIITUMINE
Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammiga saavad liituda vähemalt 16-aastased eraisikud. Circle K EXTRA Club lojaalsusprogramm ei ole mõeldud kaupade ostmiseks edasimüügi eesmärgil või ettevõttelt ettevõttele müügiks. Kui ettevõttelt ettevõttele müük seostatakse eraisiku boonuskontoga, on eraisik kohustatud teavitama asjaomast ettevõtet vastavatest soodustusest ja vajaduse korral hankima ettevõttelt selgesõnalise kirjaliku loa. Tööandjate kaartide kohta leiate rohkem teavet punktis 5.8.

4 LIIKMELISUS
4.1 Nõusolek isikuandmete töötlemiseks
Käesolevate tingimustega nõustumisel sõlmite lepingu Circle K-ga, et liituda üleeuroopalise Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammiga. Leping sisaldab Teie selgesõnalist nõusolekut Circle K-le Teie isikuandmete töötlemiseks vastavalt käesolevates tingimustes kirjeldatule.

Nõusoleku andmisega nõustute, et Circle K EXTRA Club võib salvestada ja kasutada Teie isikuandmeid ja teavet Teie liikmelisuse ja punktide kohta Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammis. Isikuandmeid ja teavet Teie liikmelisuse ja kogutud punktide kohta võidakse edastada alltöövõtjatele ja Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi partneritele teistes riikides. Rohkem teavet alltöövõtjate kohta leiate punktides 7.7 ja 7.8.

Käesolev leping ja Teie antud nõusolek puudutavad ainult Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi raames kogutavaid, salvestatavaid ja töödeldavaid andmeid. Circle K salvestab tehinguandmeid lisaks Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi soodustuste andmisele ka teistel eesmärkidel nagu arvete koostamine ja raamatupidamine.

4.2 Autentimisvahendid
Circle K töötleb käesoleva lepingu alusel nende ostudega seotud tehinguandmeid, mis tehakse ühe või mitme kaardiga, mille olete registreerinud ja sidunud oma Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi kontoga. Circle K lubab igale lojaalsuskontole registreerida maksimaalselt 10 erinevat kaarti. Võimalikud kaardid on järgmised:

 • Maksekaardid: identifitseerimistunnus on pangakaardi number, mis on prinditud pangakaardile.
 • Circle K väljastatud kaardid: identifitseerimistunnus on number, mis on prinditud Circle K kaardile.
 • Partnerite kaardid: identifitseerimistunnus on number, mis on prinditud kaardile. Sobivate partnerite kaartide kohta leiate teavet Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi veebilehel.

4.3 Küpsised
Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi portaal kasutab kasutajakogemuse parandamiseks küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid, näiteks Teid tuntakse ära veebilehele tagasipöördumisel ja Teile kuvatakse Teile olulist sisu.

Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammis ei ole Teie küpsised seotud Teie isikuandmetega.
Saate igal ajal küpsised oma veebilehitsejast kustutada. See ei mõjuta Teie Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi liikmelisust.

4.4 Nõusoleku tagasivõtmine
Võite oma isikuandmete töötlemise nõusoleku igal ajal tagasi võtta läbi Circle K ID keskkonna või saates kirja e-posti aadressile klienditeenindus@circlekeurope.com. Selline tagasivõtmine tähendab ka Teie liikmelisuse tühistamist ja kõikide liikmelisusest tulenevate õiguste lõppemist, nagu on kirjeldatud punktis 10. Punktis 5.2. kirjeldatud privaatsussätete muutmist ei peeta liikmelisusest loobumiseks.

5 LOJAALSUSPROGRAMMI EELISED 
Lojaalsusprogrammi eelised ja soodustused on järgmised:

 • Liikmelisusest tulenevad allahindlused
 • Elektroonilised templid
 • Elektroonilised vautšerid
 • Erikampaaniad

5.1 Liikmelisusest tulenevad allahindlused
Kõik Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi liikmed saavad allahindlust mootorikütustelt kõigis Eesti Circle K täisteenindus- ja automaatjaamades. Allahindlused võivad muutuda. Allahindluste kehtivad määrad ja müügikohad leiate Circle K Eesti veebilehelt.

Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi soodustusi saab kasutada klient, kes on lojaalsusprogrammi tingimustele vastava kaardi liitnud Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammiga. Allahindlus kuvatakse reeglina ostutšekil. Partnerite kaartide väljastajaga on sõlmitud kohalik kokkulepe allahindluste kohta.

5.2 Elektroonilised templid
Circle K teeb määratud toodetele eripakkumisi, mille raames saab kindlaksmääratud arvu tooteid ostnud klient ühe toote tasuta või soodustusega. Elektrooniline tempel tekib lojaalsusprogrammi iga määratud toote ostmisel. Kui tooteid on ostetud määratud arv, moodustub templitest elektrooniline vautšer, mis võimaldab ühe toote saada tasuta või soodsamalt. Circle K EXTRA Club lojaalsusprogramm loendab templeid ja vautšereid automaatselt.

Elektroonilised templid aeguvad 12 kuu pärast.

Ülevaate templeid koguvatest toodetest leiate Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi veebilehelt.

5.3 Elektroonilised vautšerid
Elektrooniline vautšer on elektrooniline sooduskupong, mis annab lojaalsusprogrammi liikmele õiguse saada määratud toode tasuta või soodustusega. Elektroonilist vautšerit saab kasutada üks kord. Kõigil vautšeritel on aegumiskuupäev.

Sooduskupong on kättesaadav pärast väljastamist 90 päeva, millele lisandub jooksev kuu, kui eripakkumine ei näe ette teisiti. Kõigil Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi vautšeritel on digitaalsed ajatemplid, mis tõendavad vaidluste korral soodustuskupongi kehtivusaega.

Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi vautšereid haldab Circle K, kes saab teavet selle kohta, millal ja kus soodustuskupongi kasutatakse. Kliendid saavad juurdepääsu samale teabele, kui logivad sisse oma iseteeninduskontole. Vajadusel võtke ühendust klienditeenindusega kirjutades e-posti aadressile klienditeenindus@circlekeurope.com.

5.4 Eripakkumine
Eripakkumine on piiratud pakkumine valitud Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi klientidele. Selleks võib olla lisaallahindlus, kingitus, lisatoode või muu pakkumine.

5.5 Vääramatu jõud
Kui seoses Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammiga peaks tekkima erakorraline olukord, mis ei allu Circle K kontrollile ja mis muudab Circle K-l väga raskeks või võimatuks käesolevast lepingust tulenevate Circle K kohustuste täitmise klientide ees, peatuvad Circle K kohustused selle olukorra kestmise ajaks. Pärast vääramatu jõu olukorra lahenemist teeb Circle K kõik mõistlikud jõupingutused, et taastada või tagada kõik õigused, mis oleksid olnud tagatud, kui seda olukorda ei oleks esinenud.

5.6 Edasimüügi keeld
Kliendile antud õigused on seotud kliendi isikuga ja neid ei saa üle kanda kolmandale isikule. Klientidel on keelatud edasi müüa või anda mis tahes lojaalsusprogrammiga seotud soodustusi ja õigusi, mis on neile antud Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi liikmelisusega.

5.7 Kaebused
Circle K võib paluda kaebuse lahendamiseks kliendilt ostutšeki esitamist, kui asjaomaseid andmeid ei ole muul viisil võimalik leida.
5.8 Maksud ja lojaalsusprogrammi liikmete ning nende tööandjate suhted
Juhul, kui klient kasutab oma tööandja lepingulist soodustust ning sellega kaasneb eelis, mida kasutab eraisik ning kui selline eelis võib olla maksustatav, siis on klient kohustatud teavitama oma tööandjat ja/või asjaomast ametiasutust eelisest ja vajadusel tasuma kohalduvad maksud.

6 KOMMUNIKATSIOON
6.1 Circle K suhtluskanalid
Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammis kasutatakse nelja suhtluskanalit:

 • Konto avamise kinnituseks on tekstisõnum (SMS) ja/või e-kiri. Vajadusel saadetakse meeldetuletusi.
 • Üldine kommunikatsioon ja kampaaniateavitused sealhulgas teavitused vautšerite aegumisest.
 • Personaalsed teavitused ja lisapakkumised vastavalt ostukäitumisele.
 • Sündmuste või eriolukordade puhul saadetavad teavitused.

Kliendi eelistuste ja asukoha alusel kasutab Circle K registreeritud klientidega suhtlemiseks e-kirja, SMS-i,  ÄPP-i (rakendustarkvara), telefoni ja/või postiaadressi.

Circle K poolse e-kirja saatjaks on märgitud Circle K. SMS-i saatja number oleneb asukohariigist.

Aeg-ajalt võib Circle K edastada teateid väliste sotsiaalmeediakanalite, nagu Facebook ja Instragram, kaudu. Nende teenuste kasutamine ei ole reguleeritud Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi tingimustega, vaid vastava sotsiaalmeediakanali tingimustega.

6.2 Privaatsussätted
Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi liige saab asjaomast teavet Circle K toodete ja teenustega seotud pakkumiste ja uudiste kohta.

Eelistatud suhtluskanali saab klient valida privaatsussätete alt Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi veebilehel ja eelistusi saab klient muuta igal ajal. ÄPP-is kehtivad eraldi privaatsussätted.

Teenuse parandamise eesmärgil võib Circle K kliendiga ühendust võtta turundusuuringute läbiviimiseks.

7 ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
7.1 Töötlemise eesmärk
Kliendi andmeid analüüsitakse selleks, et saada aru, kuidas klient kasutab lojaalsusprogrammi Circle K EXTRA Club ning milline on kliendi ostukäitumine. Samuti selleks, et saata kliendile suunatud infot ja pakkumisi toodete või teenuste kohta.

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi toimimise lepingujärgne tagamine. Andmeid, mis ei ole anonüümsed, ei kasutata mingil muul eesmärgil kui Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi tarbeks ning kliendi antud nõusoleku alusel.

7.2 Andmesubjekti õigused
Oma õiguste teostamine
Klient võib teostada oma andmesubjekti õigusi, sealhulgas õigust esitada vastuväiteid või küsida Circle K-lt küsimusi, võttes selleks ühendust Circle K-ga saates päringu e-posti aadressile klienditeenindus@circlekeurope.com või postiaadressile Circle K Eesti AS, A.H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn. Teatud taotlused, mis puudutavad näiteks juurdepääsu andmetele, andmeanalüüsiga seotud spetsiifilisi küsimusi või muid küsimusi täiendava juurdepääsu taotlemiseks, on vaja esitada kirjalikult.

Informatsioon
Käesolevad tingimused on üldteave selle kohta, kuidas Circle K töötleb kliendi isikuandmeid ja milliseid andmeid töödeldakse. Sama teave on leitav Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi veebilehelt.

Juurdepääs andmetele
Kliendil on igal ajal õigus küsida koopiat oma andmetest, mida Circle K hoiab. Sellesisuline taotlus tuleb esitada kirjalikult. Enamik teavet andmete kohta, mis Circle K hoiab, on kliendile kättesaadav Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi iseteenindusveebis/mobiiliportaalis.

Küsimused andmeanalüüsi kohta või täiendavad juurdepääsu taotlused tuleb esitada kirjalikus vormis ja allkirjastatult.

Andmete uuendamine
Isikuandmeid saab uuendada Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi iseteenindusveebis.

7.3 Andmete kogumine ja töötlemine
Circle K töötleb andmeid, mis klient annab registreerimisel, ostude andmeid, aga ka muid andmeid, mida klient saab soovi korral hiljem esitada.

Teenindusjaamades sooritatud ostud registreerib Circle K äri- ja raamatupidamissüsteemides. Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi liikmete ostuandmed saadetakse ka lojaalsussüsteemi ja andmehoidlasse. Süsteemid analüüsivad andmeid loomaks kliendiprofiile, mis võimaldavad teha klientidele soodustusi, nagu näiteks kütuse allahindlusi ja koostada suunatud pakkumisi ning kampaaniaid valitud kliendirühmadele.

Kogutavad andmed võimaldavad eristada ostu konkreetse toote või teenusena (nt konkreetne autopesu programm) või toote või teenuse ostuna mingis kategoorias (nt toit või ajakirjad). Circle K ei registreeri ostu toote või teenusena, mida võiks pidada delikaatseks.

Aja jooksul asendatakse konkreetsed andmed üldistatud andmetega nii, et ostu ajal kogutud andmed ostu toimumise aja ja koha kohta asendatakse pärast teatava aja möödumist andmetega, mille kohaselt ost lisatakse vastavasse kategooriasse, selle aeg ja kuupäev pikemasse perioodi (kuud või aastad) ja ostukoht suuremale geograafilisele alale või kategooriasse (nt maantee teenindusjaam Lõuna-Rootsis või linnateenindusjaam Kopenhaagenis).

7.4 Andmete kogumine liikmeks registreerimisel
Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammiga liitumisel kogutakse müügikohas järgmised andmed:

 • mobiiltelefoni number
 • pangakaardi või lojaalsuskaardi number

Kui kliendid ei vii registreerimist lõpuni nõustudes käesolevate tingimustega, kustutatakse kontoga seotud andmed 150 päeva pärast.

Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi liikmeks registreerimisel on kohustuslikud kliendiandmed järgmised:

 • eesnimi
 • perekonnanimi
 • mobiiltelefoni number
 • e-posti aadress
 • piirkond (riik)
 • pangakaardi või lojaalsuskaardi number
 • tingimustega nõustumine
 • sünniaeg

Vabatahtlikud andmed, mida klient võib anda Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi liikmena

 • sugu
 • sihtnumber
 • aadress
 • partneri sooduskood (äriühingutega tehtavate lepingute korral)

Andmeid hoitakse niikaua kui klient on aktiivne. Aktiivne olek tähendab mis tahes Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi kontoga seotud kaardi kasutamist autentimiseks 24 kuu jooksul, eeldusel et liige ei ole lõpetanud oma liikmelisust.

Kui klient on olnud mitteaktiivne rohkem kui 24 kuud, loetakse kliendi Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi liikmelisus lõppenuks ja eespool loetletud andmed ja teave kustutatakse.

7.5 Andmete kogumine liikmeks olemise ajal
Circle K kogub andmeid ostude kohta ja koondab need saamaks teavet järgneva kohta:

 • summa, mida klient kulutab kütuse ja teiste kaubakategooriate ostmiseks
 • meie teenindusjaamades sooritatud ostude arv
 • elektroonilised templid ja/või vautšerid, aktiivsed või aegunud
 • saadetud e-kirjade avamise protsent ning tagasi tulnud e-kirjad vigase e-posti aadressi tõttu
 • klientide protsent, kes otsustavad pakkumistest loobuda
 • kui palju kliente vajutab konkreetsetel reklaamidel

Ostutšeki andmeid säilitatakse 30 päeva, misjärel eemaldatakse konkreetsed ajatemplid ja toote artikkel ning andmed koondatakse kogusummaks toote kategoorias.

7.6 Isikuandmed ja eraelu puutumatus
Circle K ja selle partnerid (partnereid on põhjalikumalt käsitletud punktis 7.7) vahetavad isikuandmeid selleks, et hallata registreeritud klientide kontosid ja klientide eelistusi puudutavaid andmeid, mis aitavad registreeritud klientidele pakkuda allahindlusi, soodustusi, tooteid, kaupu ja teenuseid.

Circle K ei kogu, kasuta või avalda Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi kliendi isikuandmeid ilma kliendi nõusolekuta, välja arvatud juhul, kui seda näeb ette seadus.

Circle K võib edastada piiratud ulatuses isikuandmeid partneritele töötlemiseks eesmärgiga välja selgitada, millistest Circle K soodustustest, toodetest, kaupadest ja teenustest on kliendid enim huvitatud. Circle K võib jagada andmeid partneritega, et mõista paremini kliendi ostukäitumist partnerite toodete ostmisel. Kui andmeid töötlevad Circle K partnerid või alltöövõtjad, sõlmib Circle K andmete kaitsmiseks kirjalikke lepinguid ja kasutab muid meetodeid.

Circle K EXTRA Club lojaalsusprogramm koondab määratud ajagraafiku jooksul tehinguandmeid ja seejärel kustutab tehingulogid. Järgime järgmisi põhimõtteid:

 • Circle K kogub ja töötleb ainult selliseid isikuandmeid, mis on vajalikud Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi haldamiseks, muuhulgas soodustuste, toodete, kaupade ja teenuste pakkumiseks Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi liikmetele, analüüsides selleks liikmete tehinguid ja käitumist.
 • Circle K hoiab oma klientide andmeid turvaliselt ja salajas vastavalt kehtivatele seadustele. Nende nõuete täitmist kontrollitakse pidevalt.
 • Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammis töödeldakse kliendiandmeid kohaldades vastava valdkonna standardeid, muuhulgas maksekaartide andmeturvalisuse standardit (Payment Card Industry Data Security Standard - PCI DSS).
 • Circle K suhtub kliendi eraelu puutumatusesse tõsiselt, kaitseb isikuandmeid ning täidab asjaomaseid seadusi. Circle K ei müü kunagi kliendi isikuandmeid ja jagab andmeid ainult lojaalsusprogrammi partneritega, nagu kirjeldatud punktis 7.7, kes on loetletud kohalikul Circle K veebilehel.

7.7 Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi partnerid
Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi raames võib Circle K teha pakkumisi mitte ainult Circle K müügikohtades, vaid ka partnerite juures. Kui Circle K teeb koostöös teise äriühinguga ühiseid lojaalsuspakkumisi, tehakse osa kliendi andmeid partnerile kättesaadavaks ainult ühise lojaalsuspakkumise / koostöö eesmärgil. Sama kehtib andmete kohta, mida Circle K võib saada oma partneritelt kliendi kohta.

Teave selle kohta, millised partnerid on Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammis ja milliseid andmeid Circle K vahetab, on igal ajal kättesaadav Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi veebilehel.

7.8 Isikuandmete volitatud töötlejad, andmeedastus
Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi klientide isikuandmeid edastatakse Circle K volitatud töötlejatele. Volitatud töötlejad töötlevad ja analüüsivad andmeid Circle K eest. Nad opereerivad ka Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi kommunikatsioonivahendeid ning tegutsevad vastavalt kokkulepetele, et tagada eraelu puutumatus ja informatsiooni turvalisus. Circle K vastutab oma volitatud töötlejate poolt teostatava andmetöötluse eest.

Nii Circle K andmehoidla kui ka volitatud töötlejate andmehoidla asub Euroopa Liidus / Euroopa Ühenduses. Circle K ei edasta kliendi andmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda (European Economic Area - EEA).

7.9 Kliendi kohustused Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi liikmena
Liitudes Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammiga kinnitab klient, et on põhjalikult tutvunud käesolevate tingimustega ja järgib neid. Samuti lubab klient edastada Circle K-le registreerimisel korrektsed ja õiged andmed ning muutumisel neid ajakohastada.

Kliendi kohustus on koheselt teavitada Circle K klienditeenindust ebakorrapärasustest või kahtlastest tegevustest oma lojaalsuskontol. Samuti kohustub klient teavitama Circle K-d, kui mõni lojaalsusprogrammi registreeritud kaartidest on kaotsi läinud või varastatud. Klient ei võta vastu soodustusi, mis on lojaalsusprogrammi raames vääralt antud või ekslikult loodud.

8 TINGIMUSTE MUUTMINE
Circle K võib käesolevaid tingimusi muuta omal äranägemisel, teatades sellest ette 30 päeva. Vastav teade saadetakse Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi suhtluskanali kaudu ja/või see postitatakse ka Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi veebilehele. Uuendatud tingimused on alati kättesaadavad Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi veebilehel.

9 LÕPETAMINE
Kui klient ei täida käesolevaid tingimusi või mingil muul viisil püüab tahtlikult oma või mõne teise isiku lojaalsuskontot väärkasutada, on Circle K-l õigus kliendi lojaalsuskonto koheselt sulgeda. Circle K jätab endale õiguse lõpetada kliendi lojaalsusprogrammi liikmelisus, kui klient petab Circle K-d või selle töötajaid või käitub nende suhtes ähvardavalt või ebaseaduslikult.

Circle K jätab endale õiguse lõpetada Circle K EXTRA Club lojaalsusprogramm, teatades sellest ette 30 päeva. Sellise lõpetamise korral jäävad kõik õigused, soodustuskupongid jms kehtima kuni nende aegumiskuupäevani, kuid mitte kauem kui 90 päeva.

10 LOOBUMINE
Kliendil on õigus loobuda oma lojaalsusprogrammi liikmelisusest ja igal ajal tagasi võtta oma nõusolek, mille klient andis Circle K-le oma isikuandmete töötlemiseks. Loobumise taotlus tuleb saata klienditeeninduse e-posti aadressil klienditeenindus@circlekeurope.com. Loobumise korral ei kehti enam ükski soodustus, allahindlus või sooduskupong. Klient ei saa enam sisse logida oma Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi kontole ning kõik kliendi kontol olevad kliendisoodustused lõpetavad kehtivuse. Ükski kontoga seotud kaart ei anna kliendile Circle K EXTRA Club lojaalsusprogrammi soodustusi ning Circle K lõpetab kliendiga lojaalsusprogrammi puudutava suhtluse (välja arvatud konto sulgemise teade ja/või mõni muu seadusega ette nähtud teabevahetus).

11 VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Juhul, kui pooled ei jõua läbirääkimiste käigus kokkuleppele, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Käesolevaid tingimusi tõlgendatakse lähtudes Norra õigusest, kui kohalikud seadused ei näe ette teisiti.

Ettevõtte üldise privaatsuspoliitikaga saad tutvuda siin.