Tegevused, mida toetame

Soovime kaasa aidata jätkusuutlikule arengule ja lähtume sponsorluse ning heategevuse valdkonnas kontserni põhimõtetest

Meie sponsorlustegevuse eesmärgiks on luua partnerlussuhteid, et viia meie väärtused klientideni, töötajateni ja üldsuseni.

 • kõik sponsorlus, heategevus ja Tervis Keskkond Ohutus projektid, mida toetame, peavad olema kooskõlas Circle K väärtustega ja ärifilosoofiaga 
 • meie toetused lähtuvad sotsiaalselt vastutustundliku kodaniku tegevuspõhimõtetest
 • toetust väärivad projektid on alati elujaatava iseloomuga

Valdkonnad, mida toetame

 • aitame kaasa ohutu liikluse arengule
 • aitame abi vajavaid sotsiaalseid gruppe
 • toetame projekte, mis arendavad Eestit tervikuna
 • toetame rahvasporti ja terveid eluviise
 • aitame kaasa keskkonnakaitsele

Circle K ei toeta

 • taotlusi, mis ei ole esitatud nõuetekohaselt või esitatakse muude kanalite kaudu
 • üksikisikuid ja meeskondi, kes ei ole seotud mõne organisatsiooni/klubiga
 • sularahaga
 • reisimist
 • religioosseid ühendusi
 • meditsiini- ja tervishoiuorganisatsioone
 • poliitilisi ühendusi

Toetuse taotlemine

Olulisimad toetusprojektid kavandame eelneva aasta lõpul ning eelistame pikemaajalisi projekte ja ettevõtmisi, mis

 • toimuvad teatava regulaarsusega (nt igal aastal)
 • kõnetavad võimalikult suurt hulka Circle K klientidest
 • millest tõuseb kasu mõlemale osapoolele ja Eestile tervikuna
Toetuse soovijatel palume esitada kirjalik avaldus, mis võtab arvesse ülaltoodut ning sisaldab põhjalikku ülevaadet toetust vajavast ettevõtmisest, ettevõtmise eest vastutavate isikute tutvustust, tegevuse eelarvet, informatsiooni võimalike kaastoetajate kohta ning ootusi meie osalusele ja rollile projektis või ettevõtmises.

Taotlused palume saata aadressile eesti@circlekeurope.com või posti teel ettevõtte peakontori aadressil. Kõik laekunud taotlused vaatame läbi ühe kuu jooksul ning positiivse otsuse korral võtame taotluse esitajaga ühendust.

Sule

Muuda keel