Tagasiside

Kõik meie klientide poolt edastatud ettepanekud võimaldavad meil parandada klienditeeninduse kvaliteeti ja püüame võimalusel iga kliendi soove arvesse võtta.

Tarbijakaebuste esitamiseks võib tarbija pöörduda Circle K Eesti ASi poole, et lahendada vaidlus poolte kokkuleppel. Kokkuleppele mittejõudmisel on tarbijal õigus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni, asukoht Pronksi tn 12, Tallinn, telefon 6201 920, e-post avaldus@komisjon.ee. Kodulehelt www.komisjon.ee on leitavad ka vaidluse lahendamise menetlusreeglid.

Klienditugi

kontakt
Infotelefon
Parima teeninduse tagamiseks või-
me kõne lõppedes saata sõnumi,
et küsida tagasisidet teenindusele.
+ 372 675 7777
Sule

Muuda keel