Image
Eetika
Image
Eetika
Eetika

Meie väärtushinnangud

Me oleme nüüd ja edaspidi tuntud oma kõrgete eetikastandardite poolest. Eetikakoodeks kirjeldab meie eetikastandardeid ja –nõudeid.

Eetikakoodeks

Me järgime oma äritegevuses kehtivaid seadusi ja määrusi ning tegutseme eetiliselt, säästvalt ja sotsiaalse vastutustundega.
Inimõiguste austamine on meie väärtushinnangute lahutamatu osa.

Lae alla eetikakoodeks inglise keeles:

Meie suhtumine

Usume, et eetiline tegutsemine on jätkusuutlikule äritegevusele eeltingimuseks.
Circle K Eesti AS korraldab oma tegevust selliselt, et tarnijad, partnerid ja kliendid saaksid kontserni usaldada. Meie võime luua väärtusi sõltub usaldusliku ja siduva suhte loomisest avalikkuse, omanike, töötajate, partnerite, klientide ja tarnijatega, mille alustalaks on kõrgete eetikastandardite rakendamine. Me konkureerime turgudel teiste ettevõtetega ausalt ja eetiliselt järgides konkurentsi reguleerivaid seadusi ja õigusakte ning see kehtib nii suhetele klientide, tarnijate kui konkurentidega.

Meie pühendumine

 • Eeldame oma tarnijatelt ja partneritelt kõrgeid eetikastandardeid
 • Meie tegevus jääb alati seaduse ja meie eetikanõuete ja juhendite piiresse
 • Tagame, et meie eetikanõuded on tuntud ning koolitusega toetatud

Kuidas me töötame

 • Me käsitleme eetikat äritegevuse osana
 • Meie juhid on eeskujuks eetikanõuete täitmisel oma tegudes ja sõnades
 • Me tegutseme vastavuses kehtivate õigusaktidega
 • Me oleme eetikaküsimustes avatud ning arutame dilemmasid juhtidega koheselt
 • Me pühendame piisavalt aega keerukate eetika valdkonna dilemmade lahendamisele
 • Me tagame kõrge teadlikkuse eetika valdkonnas läbi regulaarse koolituse
 • Me töötame süstemaatiliselt, et tagada vastavus kehtestatud nõuetele
 • Me pidevalt uuendame riskide loetelu lähtudes meie eetikanõuetest
 • Me vähendame riske läbi oma tarnijate, partnerite ja turgude põhjaliku tundmise
 • Me eeldame oma tarnijatelt ja partneritelt, et nad järgivad kõrgeid eetikastandardeid
 • Me teeme koostööd valitsusorganitega, tegevusvaldkonna assotsiatsioonidega, avalikkusega ning äripartneritega parimate põhimõtete arendamisel