Teenindusjaamad TruckDiesel ja AdBlue tankuritega

Circle K jaamades on spetsiaalsed TruckDiesel pumbad, mis mõeldud just veokite tankimiseks. Neid on meie maanteedeäärsetes jaamades ja ka linnade peamagistraalide ääres. Lisaks on meie teenindusjaamades AdBlue tankurid.

AdBlue on mõeldud kasutamiseks Euro4 ja Euro5 normidele vastavates raskeveokites. Circle K-s müügil oleva AdBlue kasutamise eelduseks on see, et raskeveok tarbib väävlivaba diislikütust. Ilma AdBlue'ta sõitmine rikub veoki katalüsaatori ja heitgaasid ei vasta kehtestatud saastenormidele. Euro4 nõuetega toimetulekuks tuleb arvestuslikult põletatava diislikütuse kohta kasutada 3–4% AdBlued. Euro5 puhul tõuseb see suhe 5–7%-ni. 4%-lise suhtarvu korral kulub 1000 liitri diislikütuse kohta 40 liitrit AdBlued.

Täpsema kaardi allalaadimiseks leiab siit: 

Image
Veokite teenindusjaamad
Image
Veokite tankimiskohad