Image
Suure südame tegu
Image
Suure südame tegu

Suure südame tegu

Kutsume üles tunnustama eraisikuid või meeskondi, kes on panustanud 2021. aastal oma tegevusega noorte heaolusse. Näiteks haridusse, huvitegevusse, tervishoidu, tööhõivesse, tõrjutusse või mõnesse muusse valdkonda, mis on otseselt seotud noorte elukvaliteedi paremaks muutmisega oma kogukonnas või ühiskonnas tervikuna.

Igal jõulukuu nädalal valime esitatud lugude seast välja 3 heategijat, kes on noortesse panustanud ja anname neile tänutäheks 200€ väärtuses kütusekaardi. Väljavalitud heategijad avaldame siinsamas lehel igal nädalal. 

Täida vorm ja esita heategija SIIN LINGIL.  

Kampaania reeglid saad alla laadida siit:

2021. aasta heategijate lood

Raimo Nõu

Raimo korraldas tasuta lastelaagreid, millest sai osa kokku üle 300 lapse! Tänu laagritele said lapsed osa sportlikust ja hariduslikust programmist ning paljud osalejad olid suurperedest kui ka lastekodudest. Raimo teeb oma tööd südamega ja proovib alati leida uusi võimalusi ja viise, kuidas  toetada lastesporti ning pakkuda parimaid sporditingimusi lastele ja eriti ka neile, kellel ei ole võimalik ise treeningute eest tasuda. Lisaks tegeleb ta pikalt vabatahtlikuna loomade varjupaigas ja panustab palju aega sinna. Raimo lõputu optimism ei jäta kedagi külmaks. Aitäh Sulle, et panustad oma energiat ja aega lastespordi edendamisse. 

Viivi Tell

Viivi võtab raamatukogu külastavaid lapsi alati soojalt vastu, pühendades igale lugejale oma jäägitu tähelepanu. Rõõmsameelne olek ja oskus lastega  ühine keel leida, päästab ka kõige arglikuma lapse keelepaelad valla. Tänu Viivi sõbralikkusele ja laitmatule lugejateenindusele veedavad lapsed meelsasti raamatukogus aega nii pärast kooli kui ka vaheaegadel. Ühe väikese lugeja ema ütleb Viivi kohta järgmist: „Viivi on midagi teistsugust, mulle meeldib, kuidas ta lastega on. Ta on lahke, vaimukas, kannatlik, rahulik, lihtne, teeskluseta, mänguline, naerune. Viivist sai minu lapse kohene lemmik. "Ma lähen tädi Viiviga juttu ajama," ütleb poiss elavalt ja juba lippabki lasteosakonda. Mõni aeg hiljem, kui ma last tädi Viivi juurest ära tooma lähen, selgub, et nad on koos lauamänge mänginud ning ilmast, inimestest ja raamatutest vestelnud.“. 

Et lapsi ja nende vanemaid uuema lastekirjandusega kursis hoida, tutvustab Viivi kord kuus raamatukogu Facebooki lehele postitatavas videos ühte hiljuti ilmunud ja tähelepanu väärivat lasteraamatut. Kevadel polnud koroonapiirangute tõttu võimalik lastega raamatukogus kohapeal üritusi ega raamatukogutunde läbi viia, kuid et oma lugejaid hoida ja neile meelehead teha, sai alguse muinasjuttude jutustamise sari, millele lugejad said Facebooki lehel kaasa elada.  

Anne Sepik

Anne on vabatahtlik noortejuht Kodutütarde organisatsioonis juba üle kümne aasta. 2021. Aastal on ta organisatsooni edenemisse andnud 460 tundi enda vabast ajast.  Ta on korraldanud noortele erinevaid laagreid, õppekäike, loovust arendavaid üritusi (voolavad akrüülid, fotojaht jne). 

Ta on suure südamega särasilmne noorsootöötaja, kes loob oma avatud ja tasakaaluka loomuga pingevaba ja koostöise õhkkonna. Tema rühma noorte seas on väga erisuguse tasemega noori, olgu päritolu või võimete poolest, kuid üks on neile kõigile ühine- nad usaldavad oma rühmavanemat ning lausuvad tema kohta  vaid häid sõnu. Ta on oma rühma suurim fänn, kes toetab, innustab, usub ja loodab, sest headus on edasiviiv jõud.  Noortejuhina julgustab ta noori mugavustsoonist välja tulema, et näidata neile mida elu ja Kodutütarde organisatsioon pakub.  Ta innustab neid olema paremad, kui nad olid eile, ja seisab alati kindlalt nende kõrval. Tema suurimaks sooviks on näha kõiki koos tegutsemas ja oma eesmärke saavutamas. Oma pikaajalise ja süsteemse töö ning põnevate retkede ja laagritega on Anne äratanud väga paljude noorte huvi Kodutütarde organisatsiooni vastu. 

2020. aasta heategijate lood

Peeter Asu

Peetri käe all on toimunud tasuta maadlustrennid lastele. Tänu treeningutele saavad lapsed areneda nii sportlikus võtmes kui ka oma käitumise osas. Lisaks toimetab Peetri pere projektiga „Jõulurõõm“, et inimesi aidata. Lisaks on Peeter tubli isa ja vanaisa, kes hoolitseb nii oma pere kui ka teiste Võhma noorte eest. Täname Sind, Peeter!

Kristi Märk

Kristi on „Märka last“ idee ja liikumise looja; pannud käe alla projektis „Igale koolilapsele arvuti“, lisaks LasteKaitse Liidu poolne IKA esindaja. Teda iseloomustavad sõnad „motiveeriv“ ja „toetav“, kes on tugev taustajõud laste ja noortega projektides. Kristi teeb oma tööd südamega ning me loodame omalt poolt, et see nii ka jätkub. Edu ja jaksu, hea Kristi!

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit

Eesti Asenduskodu Töötajate Liit korraldab lastekodudes elavatele noortele motivatsiooni nädalavahetusi. Selle aasta kevadel, tulenevalt kriisiaja keerukusele, tegid liidu imelised vabatahtlikud veebikoolitusi ja veebis nõustamisi. Eesti Asenduskodu Töötajate Liit on asenduskodu töötajate poolt moodustatud üle-eestiline mittetulundusühing, mille eesmärgiks on kaasa aidata asenduskodu laste ja noorte integreerumisele ühiskonda, neile võrdsete võimaluste tagamisele osavõtuks täisväärtuslikust elust. Liidu vabatahtlikud on ja liidu meeskonda kuuluvad Meelis Kukk, Marina Sepp, Anne Pihelgas, Merlin Kaljuvee, Eve Reinväli ning superviisor Marika Aus.

Reima Nõmmik

Reima Nõmmik on panustanud noorte nõustamisprogrammi "Noorte Tugila" edukusse ning hetkel on tema südameasjaks noorte sotsiaalsete oskuste arendamise programm "Murdepunkt". Reima on juba aastaid andnud noortele võimalusi ning loonud tingimusi uute oskuste omandamiseks ja juba olemasolevate oskuste arendamiseks. Reimat iseloomustatakse kui päästeinglit, kes seab noorte heaolu alati esikohale ning kelle panus noortesse on imetlusväärne. Aitäh Sulle, hea Reima!

Karl Kirt & Margo Metsoja

Margo ja Karl tegutsevad tiimina - noormehed tulevad hoogsasti kaasa teineteise ideedega ja nii toimetatakse nii raadio, kino kui ka isegi poliitikavallas. Tänu nende aktiivsusele ja projektidele on Tõrva noorte jaoks koht, kuhu tulla ja kus neid kaasatakse eri projektidesse. Margo ja Karl, tuult tiibadesse ja jõudu ka edaspidiseks!

Mihhail Kulik

Mihhail on Sillamäe huvi- ja noortekeskuse "Ulei "projektijuht ja avatud noorteklubi "Uus põlvkond" eestvedaja. Koolieas näitas Mihhail ennast energilise ja mitmekülgse inimesena, kelle lastehobidest on saanud ka noore töötaja tõsised harrastused: teater, jalgpall, matkad. Viimasel ajal osaleb väga aktiivselt rahvusvahelistes ja kohalikes projektides, treeningutes, seminaridel. Mihhail teab ja jagab infot selle kohta, kuidas osaleda noortevahetuses, mida on vaja teha, et sõita vabatahtlikuna välismaale ja paljust muust. Oskab soovitada, kuidas veeta vaba aega sisukalt, põnevalt ja säästvalt. Panustab palju Ida-Viru noorte arengusse ja integratsiooni. Täname Sind, Mihhail!

Eveli Post

Eveli on SA Kiusamisvaba Kooli pikaajaline vabatahtlik. Oma põhitöö kõrvalt on Eveli leidnud aega vabatahtlikuks tööks, tehes seda kustumatu energiaga ja olles 100% asja juures. Tänu Eveli  panusele on 2020. aasta Kiusamisvaba Kooli heategevuslike jõulukaartide müügitulu ka rekordkõrge. See annab võimaluse järgmisel aastal liita Kiusamisvaba Kooli kiusuennetusprogrammiga 3 uut kooli! Lisaks on Eveli panustanud veel ka Arvamusfestivalil loodud suhtluskultuuri ala korraldamisse. Paljud sealsed arutelud olid seotud noorte või lastega, nende vaimse tervise ja heaoluga. Eveli on suure südamega, võimekas, süsteemne, sihikindel ja leiab kõigele lahenduse. Läbi aastate on Eveli andnud hindamatu panuse, et muuta Eesti koolid kiusamisvabaks.

Aleksei Jefimov

Aleksei toimetab Tallinna Spordi- ja Noorsooameti mobiilse noorsootöö meeskonnas juba 2015. aastast ja on 2017. aastast ka selle juht. Tema meeskonnas on 9 mobiilset noorsootöötajat. Võib öelda, et Aleksei missioon on noorte inimeste toetamine. Aleksei soovitaja Kaisa iseloomustab Alekseid kui meeskonnamängijat, kes ei kõhkle ise probleemidega tegeleda; on iseloomult rõõmsameelne, ent oskab vajadusel probleemidest ka otse ja avatult rääkida. Aleksei ei kaota ka tõsiste teemade puhul optimismi ja meie omakorda Circle K-s ka loodame, et nii see jääbki! 

Heliina Teder

Heliina Teder on sellel aastal korraldanud mitmeid heategevuslikke üritusi ning foorumeid, mille piletitulu suunatakse noorte ettevõtlikuse arendamisele. Heliina on suur unistaja, ettevõtlik ja suure missioonitundega noor naine. Tema iseloomustamiseks on kasutatud veel ka väljendit "Marutubli ja purutore inimene!"

Riin Luks

Riin on oma tegevusega aidanud noori, et nende ideed jõuaksid teostuseni - aidanud leida toetusi, rahastust ja samaaegselt aidanud kasvada nendel ideedel ka suuremateks, kogukonda muutvateks algatusteks. Riin on seeläbi kasvanud sadade Eestimaa noorte mentoriks ja toetajaks, aidates noori oma ideede ja nõuga. Teda iseloomustab suur süda, tegutsemistahe ning hoolivus oma lähedastest, perest ja sõpradest. Aitäh, Riin!

Kaupo Kaljuste

Kaupo Kaljuste on koos teiste noorte isadega andnud uue ja värske hingamise Eesti hokile. Tänu Kaupo eestvedamisele sai 2020. aastal käivitatud HC Panter meeskond, mille eesmärk on võimaldada noortel hokimängijatel kasvada ja tänu sellele ka võimaldada sujuv üleminek meeste vanuseklassi. Kaupot saab iseloomustada kui professionaalset ja hingega tegijat, kes aitab noortel sportlastel oma sporditeekonda jätkata. Täname Kaupot selle eest!