Kampaania „Circle K Õnneratas“ reeglid

Kampaania „Circle K Õnneratas“ (edaspidi nimetatud kampaania) korraldaja on Circle K Eesti AS (edaspidi nimetatud Circle K), registrikood 10180925, aadress A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn.

Kampaania toimub perioodil 18.02-21.04.2019 ja kampaanias osalemine on kõikidele osalejatele tasuta. Kampaanias osalevad füüsilised isikud, kes registreerivad ennast kampaania mängukeskkonnas, kuhu pääseb Circle K kodulehelt. Registreerimisel tuleb mängijal sisestada oma nimi, e-maili aadress ja telefoninumber.

Kampaanias ei ole lubatud osaleda Circle K töötajatel või nende pereliikmetel.

Kampaania toimib digitaalse „keeruta ja võida“ mänguna. Igal kampaanias osalejal on kolm keerutuskorda üheks päevaks. EXTRA Club liikmetel on boonusena üks keerutuskord iga päeva kohta lisaks. Iga keerutuskorraga kogub kampaanias osaleja endale punkte, et võita peaauhind. Iga päev on ära anda 400 auhinda (Circle K tooted, erinevad karastusjoogid, autotarvikud jm) ning mängu lõpus üks peaauhind. Kampaania lõpus loositakse 10 enim mänginud mängija seast üks võitja, kes võidab peaauhinnana 500€ Circle K deebetkaardi.

Üks mängija võib võita kampaaniaperioodi jooksul rohkem kui ühe korra. Auhinna võitmisel saab mängija mobiiltelefonile tekstisõnumi koos lingiga, mille alusel väljastatakse Circle K teenindusjaamast auhind 7 päeva jooksul. Kui selle perioodi jooksul auhinna lunastamist ei toimu, loositakse auhind uuele mängijale.

Mängijate andmed (nimi, e-maili aadress ning telefon), mis on mängu sisestatud, on kasutusel auhindade loosimiseks. Auhindasid saab teenindusjaamas lunastada vaid internetiühendusega nutitelefoniga. Circle K ei vastuta tehniliste probleemide eest, mis võivad mängijal mängu alustamisega tekkida. Circle K soovitab kasutada kõige uuemat tarkvara versiooni nii Androidi või iOS tarkvara peal töötavatel nutiseadmetel.

Circle K ei vastuta kolmandate osapoolte poolt edastatud info eest auhindade kohta.

Kampaanias osalemist peetakse käesolevate tingimustega nõustumiseks.

Osaleja annab Circle K-le nõusoleku saata kampaania võidu korral vastav teade tema poolt kampaanias osalemiseks sisestatud telefoninumbrile. Circle K kustutab kõik mängus osalemiseks osaleja poolt sisestatud andmed 3 kuu möödudes pärast kampaania lõppu.


Loosimises olevad tooted ja kogused:

TOOTENIMETUS KOGUS
Coca-Cola purk 0,33 l 10 000
Circle K vesi 0,5 l (gaasiga või gaasita) 1100
Vitamineral Multivitamin 0,75 l 500
Belief vesi 0,53 l (erinevad maitsed) 500
Hartwall Jaffa 0,5 l 1000
A. Le Coq traditsiooniline limonaad 0,5 l 500
Red Bull energiajook 0,25 l 1000
Rullgrilli hot dog 350
Juustu- või kanaburger 300
Kaneelirull ja L- suuruses kuum jook 500
L- suuruses kuum jook 5000
Corny batoonid 2tk (banaani ja kakao) 1000
Super kõneaeg väärtusega 1 € 1000
Lõhnakuusk WunderBaum (1tk omal valikul) ja Turtle Wax Heavy Duty Pre-Wash pigieemaldi 1 l 450
AlfaKem pigieemaldaja 1 l 960
Turtle Wax pigieemaldaja 1 l 50


Muu info

Circle K on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada, teavitades avalikkust sellest koduleheküljel www.circlek.ee. Circle K loeb mõjuvaks põhjuseks asjaolu, mida Circle K ei saa mõjutada ja mille puhul ei saa temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata, et ta kampaania väljakuulutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks.

Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult korraldaja aadressil Circle K Eesti AS, Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, märgusõnaga „Circle K Õnneratas 2019“. Esitatud pretensioonidele vastatakse viie tööpäeva jooksul. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

Kampaania kohta saab lisainfot ning reeglitega on võimalik tutvuda Circle K kodulehelt www.circlek.ee

-----

Правила акции «Колесо фортуны Circle K»

Организатором акции «Колесо фортуны Circle K» (далее – Акция) является компания Circle K Eesti AS (далее – Circle K), регистровый код 10180925, адрес: ул. А. Х. Таммсааре теэ, 47, Таллинн.

Акция проходит в период с 18.02 по 21.04.2019, участие в ней бесплатно для всех. В акции принимают участие физические лица, зарегистрировавшиеся в игровой среде акции на сайте Circle K. При регистрации игрок должен указать свои имя и фамилию, адрес электронной почты и номер телефона.
К участию в акции не допускаются работники Circle K и члены их семей.

Акция проходит в форме электронной игры «крути и выигрывай». За один день каждый участник акции может сделать три вращения. Члены клуба EXTRA Club каждый день получают в качестве бонуса одно дополнительное вращение. С каждым вращением участник акции набирает баллы, чтобы выиграть главный приз. Ежедневно разыгрываются 400 призов (товары Circle K, различные прохладительные напитки, автомобильные принадлежности и т. п.),

а в финале игры – один главный приз. В финале акции из числа десяти наиболее активных игроков будет путем розыгрыша выбран один победитель, который выиграет главный приз – дебетовую карту Circle K достоинством 500€.

В период проведения акции один игрок может выигрывать призы неограниченное количество раз. Выиграв приз, игрок получает на номер мобильного телефона текстовое сообщение со ссылкой, на основании которого ему в течение 7 дней может быть выдан приз на станции с полным обслуживанием Circle K. Если в течение этого периода приз не будет выкуплен, то он будет разыгран и вручен новому игроку. Введенные в игре данные игроков (имя и фамилия, адрес электронной почты и номер телефона) используются для розыгрыша призов.

Circle K не несет ответственности за технические проблемы, которые могут возникать у игрока при начале игры. Circle K рекомендует использовать новейшую версию программного обеспечения на смарт-устройствах Android или iOS. Circle K не несет ответственности за информацию о призах, полученную от третьих лиц.

Участие в акции подразумевает согласие с настоящими условиями. Участник дает Circle K согласие на получение сообщения о выигрыше в акции на номер телефона, указанный при регистрации в игре. Circle K удалит все данные, введенные игроками при регистрации в игре, по истечении 3 месяцев после окончания акции.

Участвующие в розыгрыше товары и их количество:

Наименование товара Количество
Coca-Cola в банке 0,33 л 10 000
Bода Circle K 0,5 л (с газом или без газа) 1100
Vitamineral Multivitamin 0,75 л 500
Вода Belief 0,53 л (с различными вкусами) 500
Hartwall Jaffa 0,5 л 1000
Традиционный лимонад A. Le Coq 0,5 л 500
Энергетический напиток Red Bull 0,25 л 1000
Хот-дог Rullgrill 350
Чизбургер или чикенбургер 300
Булочка с корицей и горячий напиток размера L 500
Горячий напиток размера L 5000
Батончики Corny 2 шт. (с бананом и какао) 1000
Разговорное время Super на сумму 1 € 1000
Освежитель воздуха WunderBaum (1 шт. на выбор) и очиститель смолы Turtle Wax Heavy Duty Pre-Wash 1 л 1000
Очиститель смолы AlfaKem 1 л 960
Очиститель смолы Turtle Wax 1 л 500

Прочая информация

Компания Circle K имеет право изменить правила акции или досрочно прервать акцию по уважительным причинам, уведомив об этом общественность посредством сайта www.circlek.ee Компания Circle K считает уважительной причиной обстоятельство, на которое компания Circle K не может повлиять и при котором, исходя из принципов разумности, нельзя ожидать, что на момент объявления акции она могла принять в расчет это обстоятельство или избежать его.

Все связанные с акцией претензии следует направлять в письменном виде по адресу Circle K Eesti AS, Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, с пометкой «Circle K Õnneratas 2019». На предъявленные претензии отвечают в течение пяти рабочих дней. Все связанные с акцией споры разрешаются в соответствии с действующими законами Эстонской Республики.

Узнать больше и ознакомиться с правилами акции можно на сайте Circle K www.circlek.ee

Sule

Muuda keel