See veebileht kasutab küpsiseid (cookies). Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt.

Nõustun

Kampaania “Võida topelt soodustus” reeglid

Kampaania korraldaja

Kampaania „Võida topelt soodustus“ (edaspidi nimetatud Kampaania) korraldab Circle K Eesti AS (edaspidi nimetatud Circle K), registrikood 10180925, aadress A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn.

Kampaania kirjeldus

Kampaania kestab Circle K täisteenindus- ja automaatjaamades Eestis perioodil 13.02.2019-01.04.2019. 

Kampaania auhinnana loositakse iga päev kolmele võitjale välja Circle K EXTRA Club lojaalsuskonto kütusesoodustuse tõstmine tasemele -5 s/l kehtivusega kuni 01.04.2020. Kütusesoodustuse tõstmine tasemele -5 s/l tähendab, et iga Circle K täisteenindus- ja automaatjaamadest Eestis Circle K EXTRA Club lojaalsuskontoga seotud kaarti kasutades ostetud kütuseliiter on 5 (viis) senti odavam kui hinnatablool avalikult kuvatav kütuse liitri hind. 

Kampaanias osalemiseks tuleb kliendil osta mootorikütust Circle K automaat- või täisteenindusjaamast Eestis ja registreerida loosimiseks ostutšekk aadressil www.circlek.ee sisestades: eesnimi, perekonnanimi, arve/kviitungi number (neljakohaline), e-posti aadress, telefoninumber.

Võitjate loosimisel toimuvad igal esmaspäeval kell 11.00 Circle K peakontoris. Esimene loosimine toimub 18.02.2019 ning viimane loosimine toimub 02.04.2019.

Esmaspäeval toimuval loosimisel osalevad seitsme päeva ostud. Iga päeva ostude hulgast loositakse kolm võitjat. Ühel nädalal ehk seitsmel päeval on kokku 21 võitjat. Kokku loositakse kampaaniaperioodil 144 võitjat. Loosimiskomisjoni kuuluvad kolm Circle K kontori töötajat ning iga loosimise kohta vormistatakse protokoll. Võitjate nimed avaldatakse igal loosimise päeval ehk esmaspäeval Circle K kodulehel oleval kampaanialehel.

Circle K edastab kliendile e-posti teel võitnud arve/kviitungi numbri. Klient peab Circle K-le saatma foto ostutšekist võidu kontrollimiseks, lisaks isikukoodi ning Circle K EXTRA Club lojaalsuskonto e-posti aadressi (sama, mis on lojaalsuskonto kasutajanimi). Võidu vormistamiseks saadab Circle K kliendile kirjaliku avalduse vormi, mille võitja peab täitma, et Circle K-l oleks võimalik aktiveerida kliendi Circle K EXTRA lojaalsuskontol kütuse soodustus -5 senti liitrilt. Soodustust ei ole võimalik aktiveerida ning võit muutub kehtetuks, kui võitja ülal nimetatud andmeid ei esita 10 tööpäeva jooksul alates Circle K poolt võidust teatamise kuupäevast.

Kui võitja on ostutšekki registreerides sisestanud vale/vigase e-posti aadressi ning Circle K-l ei õnnestu võitjaga ühendust saada ning võitja ise ei võta Circle K-ga ühendust ühe kuu jooksul peale kampaania lõppu, hiljemalt 30.04.2019, siis pärast seda kuupäeva loetakse võitja õigus võidu lunastamiseks lõppenuks ning Circle K ei ole kohustatud võitu väljastama. Võtjate nimed kustutatakse Circle K kodulehelt hiljemalt 6 kuu jooksul peale kampaania lõppu.

Kui võitjal ei ole Circle K EXTRA Club lojaalsuskontot, siis on tal võimalus see luua Partnerkaardi, Swedbanki või SEB panga pangakaartide abil Circle K kodulehel www.circlek.ee/signup. Circle K EXTRA Club lojaalsuskonto olemasolu on eelduseks võidu lunastamisel.

Kampaanias osalemiseks tuleb kliendil ostutšekk alles hoida ja võidu korral see esitada.

Kampaania võit väljastatakse nõuetekohase ostutšeki esitanud isikule, keda käsitatakse kampaaniaga seoses ka ostu eest tasunud isikuna. Circle K ei rahulda pretensioone, mis tulenevad kolmandate, ostutšekki mitte valdavate isikute väidetest võitnud ostu finantseerimise või muude asjaolude kohta. 

Võidu vormistamiseks ja lojaalsuskaardi -5 s/l Circle K EXTRA Club soodustasemele tõstmiseks tuleb kliendil esitada ostutšekk, mis vastab loosimises võitnud ostutšeki kriteeriumitele nii kuupäeva, kellaaja kui ka ostutšeki neljakohalise (arve/kviitung) numbri osas.

Esitatud ostutšekk peab olema algdokument, loetav, terve ja ilma võltsimistunnusteta.

Muu info

Circle K-l on õigus muuta Kampaania reegleid või Kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt lõpetada, teavitades avalikkust sellest kodulehekülje www.circlek.ee ja teenindusjaama infomaterjalide abil. Circle K loeb mõjuvaks põhjuseks asjaolu, mida Circle K ei saa mõjutada ja mille puhul ei saa temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata, et ta kampaania väljakuulutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks.

Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult korraldaja aadressil Circle K Eesti AS, A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn, märgusõnaga „Võida topelt soodustus” või e-posti aadressil klienditeenindus@circlekeurope.com. Esitatud pretensioonidele vastatakse viie tööpäeva jooksul. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.

Kampaania kohta saab lisainfot Circle K teenindusjaamadest, Circle K klienditeeninduse telefoninumbrilt 675 7777 ja kodulehelt www.circlek.ee.

Kampaania reeglitega on võimalik tutvuda kodulehel www.circlek.ee ja/või Circle K täisteenindusjaamades.

--------

Правила акции «Выиграй двойную скидку»

Организатор акции

Акцию «Выиграй двойную скидку» (далее – Акция) организует компания Circle K Eesti AS (далее – Circle K), регистровый код 10180925, адрес ул. А. Х. Таммсааре теэ, 47, Таллинн.

Описание акции

Акция проводится на станциях с полным обслуживанием и автоматических станциях Circle K в Эстонии в период с 13.02.2019 по 01.04.2019.

В качестве приза акции каждый день до 01.04.2020 три победителя розыгрыша получают повышение скидки на топливо по программе лояльности Circle K EXTRA Club до уровня -5 центов/л. Повышение скидки на топливо до уровня -5 центов/л означает, что при использовании на любой станции с полным обслуживанием или автоматической станции Circle K в Эстонии карты, связанной с учетной записью программы лояльности Circle K EXTRA Club, стоимость приобретенного литра топлива будет на 5 (пять) центов ниже публично отображаемой на ценовом табло стоимости литра топлива.

Для участия в акции клиент должен приобрести моторное топливо на станции с полным обслуживанием или автоматической станции Circle K в Эстонии и для участия в розыгрыше зарегистрировать чек на покупку по адресу www.circlek.ee, указав имя, фамилию, номер счета/квитанции (четырехзначный), адрес электронной почты и номер телефона.

Розыгрыш приза проводится каждый понедельник в 11.00 в головном офисе компании Circle K. Первый розыгрыш состоится 18.02.2019, а последний – 02.04.2019.

В розыгрыше, проводимом в понедельник, участвуют покупки, сделанные в течение семи дней. Среди покупок, сделанных за один день, будут определены три выигрышные. За одну неделю (то есть, семь дней) будет определен 21 победитель. В общей сложности за весь период акции будет определен 144 победитель. В комиссию по проведению розыгрыша входят три работника офиса Circle K. По результатам каждого розыгрыша составляется протокол. Имена победителей публикуются за каждый день розыгрыша, то есть, по понедельникам на странице акции, находящейся на сайте Circle K.

Circle K пересылает клиенту по электронной почте номер выигрышного счета/квитанции. Клиент должен отправить компании Circle K фотографию чека на покупку для проверки выигрыша, а также личный код и адрес электронной почты учетной записи программы лояльности Circle K EXTRA Club (совпадает с именем пользователя учетной записи). Для оформления победы компания Circle K отправляет клиенту форму письменного заявления, которую тот должен заполнить, чтобы компания Circle K могла активировать в учетной записи программы лояльности Circle K EXTRA Club скидку на топливо -5 центов/литр. Скидку невозможно активировать, и победа становится недействительной, если победитель не предоставит вышеуказанные данные в течение 10 рабочих дней со дня получения от компании Circle K сообщения о победе.

Если при регистрации чека на покупку победитель ввел неверный адрес электронной почты, компании Circle K не удалось связаться с победителем, и сам победитель не связался с компанией Circle K в течение одного месяца после окончания акции (до 30.04.2019 включительно), то после этой даты право победителя на получение приза считают оконченным, и компания Circle K не обязана выдавать приз. Имена победителей будут удалены с сайта Circle K в течение 6 месяцев после окончания акции.

Если у победителя нет учетной записи программы лояльности Circle K EXTRA Club, то он может создать ее при помощи карты Partnerkaart либо банковских карт Swedbank или SEB на сайте Circle K www.circlek.ee/signup. Наличие учетной записи программы лояльности Circle K EXTRA Club является условием получения приза.

Для участия в акции клиент должен сохранить чек на покупку и в случае выигрыша предъявить его.
Приз выдается лицу, предъявившему соответствующий чек, которое в рамках акции считается также лицом, оплатившим покупку. Компания Circle K не удовлетворяет претензии, исходящие из утверждений третьих лиц, не имеющих чека на покупку, касающихся финансирования выигрышной покупки либо прочих обстоятельств.

Для оформления победы и повышения уровня скидки по карте лояльности Circle K EXTRA Club до 5 центов/л клиенту нужно предъявить чек на покупку, который отвечает критериям победившего в розыгрыше чека как в части даты и времени, так и в части четырехзначного номера (счета/квитанции).

Предъявленный чек должен быть оригинальным документом, читаемым, целым и без признаков подделки.

Прочая информация

Компания Circle K имеет право изменить правила акции или досрочно прервать акцию по уважительным причинам, уведомив об этом общественность посредством сайта www.circlek.ee и информационных материалов на станциях обслуживания. Компания Circle K считает уважительной причиной обстоятельство, на которое компания Circle K не может повлиять и при котором, исходя из принципов разумности, нельзя ожидать, что на момент объявления акции она могла принять в расчет это обстоятельство или избежать его.

Все связанные с акцией претензии следует направлять в письменном виде по адресу Circle K Eesti AS, ул. А. Х. Таммсааре теэ, 47, Таллинн, с пометкой «Выиграй двойную скидку» или по адресу электронной почты klienditeenindus@circlekeurope.com. На предъявленные претензии отвечают в течение пяти рабочих дней. Все исходящие из акции споры разрешаются в соответствии с действующими законами Эстонской Республики.

Дополнительную информацию об акции можно получить на станциях обслуживания Circle K, по телефону службы поддержки клиентов Circle K 675 7777 и на сайте www.circlek.ee.

С правилами акции можно ознакомиться на сайте www.circlek.ee и/или на станциях полного обслуживания Circle K.

Sule

Muuda keel