Circle K Eesti AS lojaalsusprogrammi tingimused

 

Kasutatud mõisted
Circle K
- Circle K Eesti AS, registrikood 10180925, A.H.Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn.
Lojaalsusprogramm - Circle K lojaalsusprogramm Eestis.
Püsiklient - lojaalsusprogrammis osalev füüsiline isik.
EXTRA Club kaart – lojaalsusprogrammiga liitunud isikutele väljastatud kliendikaart.
Circle K EXTRA Club kasutajakonto – lojaalsusprogrammiga liitunud isiku kliendikonto.

Lojaalsusprogramm ja kliendikaardi taotlemine
Circle K pakub püsiklientidele Circle K teenindus- ja automaatjaamades ning koostööpartnerite juures kindlaksmääratud tooteid ja teenuseid soodushinnaga.
Püsikliendiks võib ennast registreerida vähemalt 16-aastane füüsiline isik. Kliendikaardi saamiseks peab klient pöörduma teenindusjaama või täitma kodulehel vastava avalduse. Lojaalsusprogrammiga liitumiseks peab klient sisestama loodaval kasutajakontol nõutud isikuandmed ja aktsepteerima lojaalsusprogrammi tingimusi. Juhul kui selgub, et taotleja on esitanud puudulikke või valeandmeid, on Circle K-l õigus jätta EXTRA kaart väljastamata või soodustuste kasutamine peatada. Püsikliendil on võimalik siduda oma kasutajakontoga lisakaarte, mille loetelu on avaldatud Circle K kodulehel.

Kliendikaardi kasutamise tingimused
Circle K EXTRA Club kaarti ei saa kasutada ostude eest tasumiseks, vaid ostutehingu teostamise hetkel registreeritud EXTRA Club- või lisakaart annab õiguse lojaalsusprogrammis soodustuste saamiseks. Kui klient ei registreeri EXTRA Club- või lisakaarti ostu teostamise hetkel, ei ole Circle K kohustatud selliseid tehinguid hiljem registreerima. Püsikliendikaart on personaalne ja seda on keelatud anda kasutamiseks teistele isikutele. Kaardi kaotamisest või vargusest tuleb viivitamatult teavitada Circle K klienditeenindust.

Kliendi andmete töötlemine
Kliendikaardi taotlemisel esitatud isikuandmed on kaitstud ja neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil. Samuti võidakse andmeid kasutada püsiklientidele suunatud pakkumiste tegemiseks Circle K ja koostööpartnerite poolt. Circle K võib saata püsiklientidele infot lojaalsusprogrammi soodustuste ja pakkumiste kohta tava- või e-posti teel. Püsikliendil on õigus keelata tema kontaktandmete kasutamine otseturunduseks, teavitades sellest Circle K klienditeenindust e-kirja teel.

EXTRA Club kaardi taotluse esitamisega on kaardi taotleja kinnitanud oma nõusolekut tema isikuandmete töötlemiseks Circle K poolt tingimustes toodud eesmärkidel. Isikuandmeteks loetakse nii taotluses esitatud kliendi andmeid kui ostude sooritamisel tekkivaid andmeid. Registreeritud andmeid ei kasutata väljaspool Circle K lojaalsusprogrammi. Andmete vastutav töötleja on Circle K Eesti AS. Circle K-l on õigus avaldada ja edastada kliendi isikuandmeid ettevõttele Kaplan RM (asukohariik Rootsi), kes töötleb neid tingimuste käesolevas punktis toodud eesmärkidel ning on ühtlasi andmete volitatud töötlejaks.

Muud tingimused
Circle K-l on õigus teha lojaalsusprogrammi tingimustes ja kliendile antavates soodustustes muudatusi, teavitades sellest oma kodulehel. Püsikliendil on õigus lojaalsusprogrammis osalemine lõpetada, teavitades sellest Circle K klienditeenindust. Circle K EXTRA Club kaart on Circle K omand ja selle kasutamise õigus on ajutiselt antud kliendile. Lojaalsusprogrammi tingimuste kehtiv redaktsioon, samuti ka muu informatsioon seoses lojaalsusprogrammiga on nähtav Circle K kodulehel aadressil: www.circlek.ee. Kodulehel avaldatud teksti ja pabertaotlusel oleva teksti erinevuste korral on alati kehtiv veebilehel avaldatud redaktsioon.

Ettevõtte üldise privaatsuspoliitikaga saad tutvuda siin.

Sule

Muuda keel