See veebileht kasutab küpsiseid (cookies). Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Loe lähemalt.

Nõustun

Tangi 3 x 30L ja saa 25% alla Bauhofis kampaania reeglid

Kampaania korraldaja on Circle K Eesti AS  (edaspidi nimetatud Korraldaja), registrinumber 10180925, aadress A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn, koduleht www.circlek.ee. Kampaania koostööpartner on Bauhof Group AS, registrinumber 10636638, aadress J. Smuuli tee 41, Tallinn, Eesti (edaspidi nimetatud Bauhof).

Ajavahemikul 05.09.2017-22.10.2017 saab iga Circle K täisteenindusjaama klient ühel teenindusjaama külastuskorral vähemalt 30 liitri mootorikütuse ostu korral templi, mis pannakse osalejakaardile. Kogudes osalejakaardile kampaaniaperioodil nõutud 3 templit on kliendil võimalus sooritada ost Bauhofi kaupluses tavahindadest 25% soodsamalt. Täishinnaga toodete arv ostukorvis ei ole piiratud. Allahindlus arvestatakse too(de)te täishinnast ning erinevaid allahindlusi ei summeerita. Soodustus ei laiene tellitavale kaubale, teenustele, krediidi- ja projektimüügile, alkoholitoodetele ning kinkekaardi müügile. 
Osalejakaarti on võimalik soodustuseks kasutada kuni 29.10.2017 (k.a).

Osalemine
• Kampaanias osalemiseks tuleb osta Circle K täisteenindusjaamades ühel ostukorral vähemalt 30 liitrit mootorikütust ja koguda kampaaniatempleid osalejakaardile. Ühele osalejakaardile tuleb koguda 3 templit.
• Templeid ja osalejakaarte väljastatakse kõikidest Circle K  täisteenindusjaamade kassadest iga ostu korral, millega ostetakse  minimaalselt 30L või rohkem mootorikütust. Templi saamiseks peab ostusumma olema kajastatud ühel kviitungil.
• Iga 30L mootorikütuse ost annab õiguse saada 1 (ühe) templi, iga järgnev tangitud 30L annab õiguse saada 1 (ühe) lisatempli.
• Kliendid, kes tangivad korraga 90  ja enam liitrit, saavad templeid maksimaalselt 90L kohta ehk kliendil on õigus saada maksimaalselt 3 templit ostu kohta.
• Templeid antakse vaid Circle K täisteenindusjaama kassast ja vahetult pärast ostu eest tasumist. Juhul, kui kassas templeid ei anta, tuleb neid küsida kohe ostu lõpetades teenindajalt. Hilisemaid pretensioone ei rahuldata.
• Templite  kogumiseks mõeldud osalejakaardi saab Circle K teenindusjaamadest.
• Teenindajal on õigus keelduda templite väljastamisest kliendile, kes templite saamise eesmärgil alustab ühe jaamavisiidi ajal tankimist mitu korda.
• Ostu sooritamisel Circle K täisteenindusjaama makseautomaatidega varustatud tankuritest tuleb templite  saamiseks esitada ostukviitung teenindusjaama poe kassasse kohe pärast ostu eest tasumist.
• Kampaania ei laiene Circle K  automaatjaamadele.
• Bauhofust soovitud toote ostmisel saab soodustust vaid siis, kui ostu hetkel esitatakse nõutud arvuga templitega Kampaania osalejakaart. Valede templitega täidetud osalejakaarte vastu ei võeta.
• Templeid ei saa vahetada raha vastu ning neil ei ole rahalist väärtust.
• Allahindlustega ostude arv ühe osaleja kohta pole piiratud, kuid korraga saab klient kasutada vaid ühte osalejakaarti. Üks osaleja võib koguda templeid  ja nende alusel sooritada oste nii palju, kui ise soovib.
• Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad vähemalt 18-aastased ja passi või ID-kaarti omavad füüsilised isikud.
Circle K firmakaartide kasutajad osalevad Kampaanias omal vastutusel.

Muu informatsioon
Kõik kampaanias kasutatavad reklaammaterjalid on illustreeriva iseloomuga.
Korraldajale jääb õigus muuta kampaania reegleid, teavitades sellest eelnevalt avalikkust läbi mõne massimeediakanali.
Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus kampaania katkestada, teatades sellest koheselt meedia vahendusel.
Korraldaja loeb vääramatuks jõuks asjaolu, mida Korraldaja ei saa mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saa temalt oodata, et ta kampaania väljakuulutamise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks.
Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadustele.
Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamisega tuleb saata kirjalikult Korraldaja asukohta aadressil Circle K Eesti AS, Tammsaare tee 47, Tallinn, märgusõnaga „Circle K ja Bauhofi kampaania“. Laekunud pretensioonidele vastatakse viie tööpäeva jooksul.

Täiendavat informatsiooni kampaania kohta saab lähimast Circle K teenindusjaamast, helistades Circle K klienditeeninduse numbrile 675 7777 ja Circle K Eesti AS kodulehelt www.circlek.ee.
Kampaania reeglitega saab tutvuda Circle K Eesti AS kodulehel www.circlek.ee või Circle K teenindusjaamades.

Правила кампании «Заправьте 3 x 30 л и получите скидку 25% в Bauhof»

Организатором кампании является акционерное общество Circle K Eesti AS (далее именуемое Организатор), регистрационный номер: 10180925, адрес: ул. А. Х. Таммсааре теэ, 47, Таллинн, сайт: www.circlek.ee. Партнером кампании является акционерное общество Bauhof Group AS, регистрационный номер: 10636638, адрес: Ю. Смуули теэ, 41, Таллинн, Эстония (далее именуемое Bauhof).

В период с 05.09.2017 до 22.10.2017 клиент любой станции комплексного обслуживания Circle K, в случае покупки не менее 30 литров моторного топлива при одном посещении станции обслуживания, получит штамп, который ставится на карточку участника. Собрав за период кампании требуемые 3 штампа на карточке участника, клиент получит возможность осуществить покупку в магазине Bauhof на 25% дешевле обычных цен до 29.10.2017 . Количество товаров с полной ценой в корзине не ограничено. Скидка вычисляется из полной цены товара(-ов), и разные скидки не суммируются. Скидка не распространяется на заказываемый товар, услуги, кредитную и проектную продажу, алкогольные продукты и продажу по подарочной карте.

Участие
• Для участия в кампании следует купить на станциях комплексного обслуживания Circle K за одну покупку не менее 30 литров моторного топлива и собрать штампы кампании на карточке участника. На одной карточке участника следует собрать 3 штампа.
• Штампы и карточки участника выдаются на кассах всех станций комплексного обслуживания Circle K при каждой покупке, в ходе которой покупается как минимум 30 л или более моторного топлива. Для получения штампа сумма покупки должна быть отражена на одной квитанции.
• Каждая покупка 30 л моторного топлива дает право на получение 1 (одного) штампа, и заправка каждых последующих 30 л дает право на получение 1 (одного) дополнительного штампа.
• Клиенты, заправляющие сразу 90 и более литров, получат штампы максимум за 90 л, т. е. клиент имеет право на получение максимум 3 штампов за одну покупку.
• Штампы ставятся только на кассе станции комплексного обслуживания Circle K и непосредственно после оплаты покупки. Если на кассе не ставят штампы, следует попросить обслуживающий персонал поставить их сразу по окончании покупки. Более поздние претензии не будут удовлетворяться.
• Карточку участника, предназначенную для сбора штампов, можно получить на станциях обслуживания Circle K.
• Обслуживающий персонал имеет право отказаться ставить штампы клиенту, который с целью получения штампов начнет заправляться по нескольку раз за одно посещение станции.
• При осуществлении покупки на станции комплексного обслуживания Circle K с помощью заправочных колонок, оснащенных платежными автоматами, для получения штампов следует представить квитанцию о покупке в кассу магазина на станции обслуживания сразу после оплаты покупки.
• Кампания не распространяется на автоматические станции Circle K.
• Скидку при покупке желаемого товара в Bauhof можно получить лишь в том случае, если в момент покупки будет предъявлена карточка участника Кампании с требуемым количеством штампов. Карточки участников, заполненные неправильными штампами, не принимаются.
• Штампы нельзя обменять на деньги, и они не имеют денежной стоимости.
• Количество покупок со скидкой на одного участника не ограничено, но за один раз клиент может использовать только одну карточку участника. Один участник может собрать столько штампов и осуществить на их основании столько покупок, сколько он сам пожелает.
• Участвовать в кампании могут все постоянно проживающие в Эстонской Республике физические лица не младше 18 лет, имеющие паспорт или ID-карту.
Пользователи фирменных карточек Circle K участвуют в Кампании под свою ответственность.

Прочая информация
Все рекламные материалы, используемые в кампании, носят иллюстративный характер.
Организатор оставляет за собой право изменять правила кампании, предварительно уведомив об этом общественность через какой-либо канал средств массовой информации (СМИ).
При возникновении обстоятельства непреодолимой силы (формс-мажора) Организатор имеет право в одностороннем порядке прервать кампанию, немедленно уведомив об этом при помощи СМИ.
Организатор считает обстоятельством непреодолимой силы такое обстоятельство, на которое Организатор не может повлиять, причем исходя из принципа разумности от него нельзя ожидать, что во время объявления кампании он учтет это обстоятельство или избежит последнего.
Все споры, вызванные кампанией, разрешаются в соответствии с законами, действующими в Эстонской Республике.

Все претензии в связи с организацией кампании следует направлять в письменном виде по адресу местонахождения Организатора: Circle K Eesti AS, Tammsaare tee 47, Tallinn, с пометкой «Circle K ja Bauhofi kampaania». Ответы на поступившие претензии будут даваться в течение пяти рабочих дней.
Дополнительную информацию о кампании можно получить на ближайшей станции обслуживания Circle K, позвонив по номеру телефона для обслуживания клиентов Circle K – 675 7777, а также на сайте акционерного общества Circle K Eesti AS – www.circlek.ee.
С правилами кампании можно ознакомиться на сайте акционерного общества Circle K Eesti AS www.circlek.ee или на станциях обслуживания Circle K.

Sule

Muuda keel