õlivahetus

Õli turvaline käsitsemine

Mootoriõli paneb auto end hästi tundma, kuid see ei tohi kokku puutuda inimeste, loomade või keskkonnaga.

Õlipudeli esiküljelt leiab kasutusjuhendi õli turvaliseks käsitsemiseks. Kasutatud mootoriõli sisaldab kahjulikke aineid, mis on tekkinud töötamise ajal ja vältida tuleb õli kontakti nahaga. Kui see aga juhtub, tuleb pesta nahka seebi ja veega ning eemaldada määrdunud riided. Kasutatud õli tuleb viia jäätmejaama, et mitte reostada loodust.

Vältige õli allaneelamist. Allaneelamise korral mitte kutsuda esile oksendamist vaid pöörduda kiiresti arsti poole. Silma sattumise korral loputada veega ning probleemide korral pöörduda arsti poole.

Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
Sule

Muuda keel