Vaike Adamson alustas Statoilis tööd müüja-teenindajana 1994. aastal. Alates 2007. aastast töötab Vaike Tervis, Keskkond, Ohutus spetsialisti ametikohal Circle K Eesti peakontoris.

Vaike Adamson

Kellena töötad praegusel hetkel ja milliseid tööülesandeid tuleb Sul igapäevatöös täita? Sule

vaike adamson Töötan Tervis, Keskkond, Ohutus (TKO) juhina. Minu ülesandeks on tagada ettevõtte TKO valdkonna parim ja efektiivne toimimine, mille eesmärgiks on null kahju.
Juhindun oma töös kontsernis kehtivatest TKO valdkonna põhimõtetest ja eeskirjadest ning tagan töökeskkonnaalase töö korraldamise ettevõttes vastavalt Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Minu ülesannete hulka kuulub TKO alane töö korraldamine, töötervishoiu ja -ohutuse alase töö organiseerimine, tuleohutuse alase töö korraldamine, turvaseadmete ja -teenuste olemasolu tagamine, kindlustusküsimused, suhted korrakaitseorganitega, TKO intsidentide raporteerimine ja ennetustegevus,  toiduhügieen ja toiduohutus, TKO protsesside efektiivsemaks muutmine, töötajate koolitamine, juhtimine ja muud TKOga seotud tegevuste läbiviimine.

Kuidas sa selle ametini jõudsid ehk millal ja millistel ametikohtadel Sa Circle K-s veel oled töötanud? Ava

Alustasin Circle K-s tööd müüja-teenindajana rohkem kui 20 aastat tagasi. Pärast kolme aastast kassas töötamist alustasin tööd teenindusjaama kontoris. Minu tööülesanneteks olid kõik raamatupidamislikud tööd teenindusjaamas, näiteks arvete sisestamine, päevade lõpetamine, inventuuride läbiviimine jne. Alates 2001. aasta sügisest töötasin teenindusjaama juhatajana, kõigepealt Viimsis, siis Peterburi mnt-l ja viimase aasta Õismäe teenindusjaamas. Juhatajana töötasin kokku kuus aastat ja seejärel alustasin tööd kontoris TKO spetsialistina. 2015. aasta suvel tehti juhtkonna poolt ettepanek alustada tööd TKO juhina, mille rõõmuga vastu võtsin.
Kus ja kellena Sa enne Circle K-d töötasid? Ava

Peale keskkooli õppisin tööstuskaupade müüjaks ja koolist suunati tööle Tallinna Kaubamajja, kust ma aga õige pea jäin lastega koju.
Millisel erialal oled õppinud ning millised on Sinu töökogemused sellel erialal töötades? Ava

Olen omandanud rakendusliku kõrghariduse ettevõtluse ja ärijuhtimise erialal. Olin töötanud juba mitmeid aastaid teenindusjaama juhatajana ja seetõttu sai valitud ka jaekaubandusele väga lähedane eriala, et antud teadmised aitaks mul igapäevaselt paremini oma tööd teha ja näha laialdasemat pilti antud valdkonnast.
TKO spetsialistina töötades mõistsin vajadust tõsta oma teadmisi inimestega suhtlemisel, sest minu tööülesanneteks oli teenindusjaama töötajate TKO alane töökorraldus, juhendite ajakohastamine ja vajadusel uute loomine ning koolituste korraldamine ja läbiviimine. Seetõttu läksin õppima personalitööd ja –arengut Tallinna Tehnikaülikooli, mille lõpetasin magistrina 2015. aasta suvel.
Millised Sinu iseloomuomadused/teadmised on tulnud kasuks karjäärile Circle K-s ja milliseid on tulnud arendada? Ava

Ma olen aus, positiivne, sõbralik, täpne, järjekindel ja püüan olla igas teguviisis õiglane. Samas olen ka natuke kärsitu ja kannatamatu, ei taha teha rutiinset tööd ning mõningaid asju tahaks kohe ja praegu. Oma teadmiste täiendamiseks olen töö kõrvalt käinud kõrgkoolis ja ülikoolis kokku kuus aastat ning alati huviga otsinud erialaseid täiendkoolitusi.
Millised on olnud Circle K-s Sinu eredamad kordaminekud ja valusamad õppetunnid? Ava

Valusamaid õppetunde vaevalt keegi meenutada tahab. Igaühe jaoks on ju oluline, et sellest õppetunnist on omad järeldused tehtud ja edaspidi osatakse neid ennetada.
Oma suurimaks tööks pean toiduhügieeni ja -ohutuse edendamist teenindusjaamades. Kuigi töö kestab edasi ja ei lõppe mitte kunagi, on nende aastatega siiski palju muudetud tagamaks ohutu toit meie klientidele kui ka meile endale.
Milliseid võimalusi pakub Sulle töötamine Circle K-s? Ava

Mulle meeldib minu töö ja see on minu jaoks kõige olulisem. Ühiskonna, kontserni ja ettevõtte muutused teevad töö rutiinivabaks, seab väljakutseid ja teeb töö huvitavaks.  Motivaatoriks on kindlasti ka hoolivad ja sõbralikud töökaaslased, kellega paar korda aastas ühiselt matkata või lihtsalt koos õhtust süüa.
Millised erinevad karjäärivõimalused on Sinu arvates Circle K teenindusjaamades ja peakontoris? Räägi oma tuleviku väljavaadetest Circle K-s. Ava

Karjäärivõimalused on Circle K-s (ma arvan, et ka nii on teistes ettevõtetes) täpselt nii head või halvad kui palju inimene ise sellesse panustada soovib. Olles järjekindel, õpihimuline, otsides ja leides paremaid võimalusi oma töö tegemiseks, siis aja jooksul on võimalik edasi liikuda. Ka minu tuleviku väljavaated sõltuvad otseselt minust endast, seega vaatan alati avatud silmadega ringi, otsides erinevaid õppimisvõimalusi nii tööl kui kodus.
Mida soovitaksid oma kolleegidele teenindusjaamast/peakontorist, kes pole teinud veel oma valikuid tuleviku suhtes? Ava

Oma noorematele kolleegidele soovitan nn maha istuda ja mõelda selle üle, missugused on ootused tulevikuks, missugune on see amet, mida sa tegelikult tahad teha, mis sulle meeldiks ja mille üle sa rõõmustaks. Kui enda jaoks on need selgeks mõeldud, siis on juba teada kuhu poole püüelda, saab teha plaane ja eesmärke seada. Alustuseks piisab juba sellest, kui tead, millised peaksid olema sammud järgnevaks aastaks.
Sule

Muuda keel