Helle alustas juhataja asetäitjana 1999 aasta maikuus Jõhvi teenindusjaamas ja jätkas sama jaama juhatajana paari kuu pärast. Märtsis 2003 liikus ta juhtima Näpi teenindusjaama Rakveres ning 2005-2010 oli ta juhatajana ametis Väljavahi teenindusjaamas. Alates maist 2010 töötab Helle Circle K Eesti kontoris piirkonnajuhina.

Helle Nikopensius

Kellena töötad praegusel hetkel ja milliseid tööülesandeid tuleb Sul igapäevatöös täita? Sule

Helle Nikopensius Töötan täna ettevõttes piirkonnajuhina. Oma igapäevatöös olen seotud teenindusjaamade abistamisega nende igapäevaste probleemide lahendamisel. Olen vahelüliks jaama ja kontori vahel. Ammutan häid mõtteid, ideid ja energiat läbi kontakti teenindusjaama töötajatega.

Kuidas sa selle ametini jõudsid ehk millal ja millistel ametikohtadel Sa Circle K-s veel oled töötanud? Ava

Kandideerisin 1999 aasta kevadel Jõhvi Statoili teenindusjaama. Vestluse käigus ilmnes, et teenindusjaamas ei ole teiste vakantside seas ka juhatajat tööl, kuid esialgu võeti mind tööle Jõhvi teenindusjaama firstman`iks, nii nimetati sel ajal juhataja asetäitjat. Mõne kuu pärast, kui olin ennast tõestanud, allkirjastati minuga juhataja leping. Jõhvis töötasin aastatel 1999-2003, kuni Statoil ostis ära Shelli jaamad. Minu tööks sai toona Rakveres Näpi teenindusjaama ülevõtmine. 2005 ehitati Rakverre uus teenindusjaam ja ma kandideerisin juhatajaks. Mul on palju kogemusi juhataja ametikohal, kuid iga uus kollektiiv on uus algus ja õpetanud mind kohandama erinevaid juhtimisstiile. 2010 kandideerisin piirkonnajuhi ametisse. Ametikoht köitis minu tähelepanu juba enne, kui otsustasin kandideerida. Seepärast olengi tänasel päeval väga õnnelik ja rahul oma tööd tehes.
Millisel erialal oled õppinud ning millised on Sinu töökogemused sellel erialal töötades? Ava

1998 astusin Tartu Ülikooli ärijuhtimise erialale. Tunnen, et tehtud valik oli õige. Ärijuhtimine on eriala, mis hõlmab endas väga laia spektrit sellest, mida äri juhtimine endas kätkeb. Õpingud andsid mulle võimaluse ära tunda, milline suund on minu jaoks see õige ja kuidas end edasi arendada. 2011 alustasin Tallinna Ülikoolis organisastsiooni juhtimise erialal, et saada uusi teadmisi personali juhtimise valdkonnas.
Kus ja kellena Sa enne Circle K-d töötasid? Ava

Olen õppinud müüjaks ja töötasin paar aastat poes müüjana.  Veel olen proovinud kätt õmblejana ja lasteaia õpetajana, kuid kaubandus on siiski südamele kõige lähemal.
Millised Sinu iseloomuomadused/teadmised on tulnud kasuks karjäärile Circle K-s ja milliseid on tulnud arendada? Ava

Mulle meeldib kui inimesed on siirad, peavad kinni kokkulepetest ja ei “vaheta hobuseid poolel teel”. Mulle ei meeldi valetamine ja vassimine. Kui midagi on tegemata või läks valesti, siis saab sellest rääkida ja vead parandada. Olen väga otsekohene ja just eneseväljendamist ning teise osapoole tunnetega arvestamist olen pidanud harjutama ja arendama.
Milline on töökeskkond Circle K teenindusjaamas? Ava

Töökeskond teenindusjaamas on just selline nagu iga juht selle kujundab. Juhil on hea võimalus valida oma meeskonda inimesd, kes omavad vajalike oskusi ja teadmisi ning üksteist täiendavad. Mina olen oma kollektiividega väga rahul olnud. Usun, et minuga koos töötades ei ole olnud põhjust rahulolematuseks. Hea meeskond on üksteise suhtes mõistev, abivalmis, usaldav, nõudlik ja heatahtlik. Eriline on, et töötaja kohalolekut väärtustatakse ning tunnistan, et igatsen pikema eemaloleku järel alati oma kolleege.
Millised on olnud Circle K-s Sinu eredamad kordaminekud ja valusamad õppetunnid? Ava

Õppetund on väga hea märksõna. Kuigi mulle meeldib elus rohkem õppida kordaminekutest, et neid uueti ja uuesti korrata, siis ka mõru pill on arengu mõttes oluline õppimise koht. Oma kunagise juhi otsekohese mõtteavalduse järel tegin otsuse, et mõtlematute sõnade pärast ei tohi kunagi ühegi töötajal pisar kukkuda. Inimene õpib ju kõige paremini oma isikliku kogemuse läbi.
Kordaminekuid on olnud palju ja eks aastaidki . Kindlasti on jäänud meelde erinevad võidud oma meeskondadega, väga tore on tunda uhkust, kui koos on saavutatud midagi suur ja olulist. Ei jätaks välja ka pisikesi seiku, mis jäävad kauaks meelde ja toovad mõeldes naeratuse näole.
Milliseid võimalusi pakub Sulle töötamine Circle K-s? Ava

Mulle meeldib, et on olemas kokkulepitud raamid, mille piires me toimetame, see loob teatava turvatunde. Mulle meeldib, et ma saan oma meeskonnaga koos leida eesmärgi saavutamiseks erinevaid võimalusi, see annab tööle loomingulisust. Mulle meeldib, et ümberringi on palju asjatundlike inimesi, kellel on head ideed, hüva nõu ja killuke naljagi alati varuks.
Millised erinevad karjäärivõimalused on Sinu arvates Circle K teenindusjaamades ja kontoris? Ava

Teenindusjaam on kui viljaka pinnasega kasvulava. Inimene, kes vähegi tahab ja soovi üles näitab, võib väga lühikese ajaga teha pead pööritavat karjääri. Olles aktiivne, ei ole ka kontori uksed kauaks kinni. Soov ja tahe on peamised, mis olemas peavad olema.
Mida soovitaksid oma kolleegidele teenindusjaamast/kontorist, kes pole teinud veel oma valikuid tuleviku suhtes? Ava

Ma arvan, et kõige raskem on täna inimestel leida see õige, mida ma täpselt teha tahan. Valikuid on palju ja võimalusi samuti. Ma arvan, et pole üldse paha mõte proovida erinevaid väljakutseid oma elus. Ühel hetkel tekib arusaamine, mis on see õige enda jaoks. Ja mis peamine, kunagi ei ole liiga hilja, et alustada!
Sule

Muuda keel